ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

تصویب قطعنامه سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران

پاکستان و زیمباوه

نتوانستند کاری از پیش ببرند

همزمان با انتخابات 24 آذر ایران و اوج گیری تقلب ها و صندوق سازی ها برای دگرگون سازی نتایج واقعی آن – بویژه در تهران- مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه جدیدی که با ۷۲ رای موافق ۵۰ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع بتصويب رسيد از گسترده نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.

آزار و اذيت و ارعاب و محاکمه و مجازات گروهها و مدافعان حقوق بشر و مخالفان سياسی و ناراضيان مذهبی، روزنامه نگاران، نمايندگان مجلس، دانشجويان، روحانيون، استادان دانشگاه، وبلاگ نويسان و اعضای اتحاديه های کارگری از موارد مورد اشاره در قطعنامه جدید مجمع عمومی سازمان ملل بعنوان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است.

دراین قطعنامه روی ادامه شکنجه و اعدام و تبعيض عليه زنان، دختران و اقليت های بومی و مذهبی نیز تاکید شده است.

رهبران جمهوری اسلامی با آگاهی از تهیه و طرح چنین قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل، در هفته های گذشته دست به دامان رژیم نظامی – کودتائی پاکستان و حکومت زیمباوه شده بود تا در مجمع عمومی سازمان ملل مانع تصویب این قطعنامه شوند. هنوز معلوم نیست برای جلب این همکاری چه هزینه ای پرداخت شده و یا چه وعده های اقتصادی به دو رژیم دو کشور یاد شده داده بودند، بویژه که سفرهای حکومتی دولت زیمباوه اخیرا به ایران مکرر شده بود!