ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اخبار زیر برای انتشار دراختیار پیک نت قرار گرفته است:

در فرانسه

کله زنی کارمند جدید سفارت

به سبک کاپیتان فوتبال فرانسه

قتل در اردبیل و دیدار از قطعه هنرمندان و قطعه 33 بهشت زهرا

 
 
 
 
 

1- در پی دعوت سفیر ایران از دانشجویان ایرانی برای افطار در بلوار بینو شماره 150 پاریس یکی از کارمندان سفارت بنام  جمشیدی پس از پایان مراسم به سبک کاپیتان تیم فوتبال فرانسه در بازی های جهانی(سدان) با سرکوبید توی بینی یکی از دانشجویان بورسیه. این دانشجو در آن جلسه از رفتار سفارت انتقاد کرده بود. چون درگیری درایران نبود و کارمند سفارت را هم عقبه لباس شخصی پشتیبانی نمی کرد، کار به گربیان گیری کشید. در این گریبان گیری آن کارمند سفارت چون کم آورده بود، به سبک اوباش خیابانی شروع کرد به فحاشی علیه خانواده دانشجو. این کارمند از بستگان یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه ایران و از نزدیکان سفیر جدید است.

2- درتاریخ1/8/85 سر سفره افطار زنی بنام مهناز مردانی 34 ساله به ضرب چهار گلوله که یکی به پشت و سه تا به سرش اصابت کرد در شهرک سبلان فاز 2 اردبیل واقع در جنب آپارتمان های مسکن جوانان کشته شد.

3-  پس از حدود 23 سال سفری داشتم به ایران و دیدار از بهشت زهرا و قطعه 33. دیواری دور این قطعه تخریب شده و نهال درختان بسیاری به ردیف در فواصل قبور کاشته اند، که احتمالا هدف از آن تبدیل این قطعه به یک فضای سبز و پاک کردن صورت مسئله است.

شماری از قبرها تازه مرمت شده و سنگ قبر نو دارند اما بیش از نود در صد قبرها، بدلیل از بین رفتن سنگ ها بی نشان شده اند. مستطیلی سیمانی و مسطح و دیگر هیچ.

در قطعه "هنرمندان" بر خلاف قطعه 33 که بازدید کننده ای نداشت، جای سوزن انداختن نبود. روی قبر ها پر از گل پرپر بود. در این قطعه قبر حسین مکی صیغه مبالغه است.

بیشترین بازدید کننده مال قبر پوپک گلدره بازیگر سریال "نرگس" بود. از این قطعه و قطعه 33 و همچنین قبر زنده یاد دکتر زرین کوب نیز عکس هائی گرفته ام که برایتان می فرستم. شاید بدرد پیک هفته خورد.

م. س سوئد