ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

یک گزارش دریافتی

آماده باش جنگی

اجرای طرح آگاه سازی

فرمانده درجه 1 و 2

مخالفان وسوسه پیروی از کره شمالی:

سکوت امریکا دربرابر کره، برای انداختن ما به تله است!

 

خلبان ها را آماده عملیات انتحاری می کنند و واقعیات مربوط به قدرت ناو "آیزنهاور" به اطلاع واحدهای سپاه می رسد. مجلس نیز با دستوری که از بالا رسید، در یک نشست و برخاست توام با سکوت و بهت، بودجه 5ر4 میلیاردی واردات بنزین را تصویب کرد.

 
 
 
 

این گزارش نیز از داخل کشور دریافت شده:

سانسور شدید اخبار که در روزهای گذشته شدیدترهم شده نشان می دهد اوضاع هر چه بیشتر به سمت بحران می رود. در روزهای اخیر بتدریج و طبق یک برنامه منظم دارند فرماندهان رده های مختلف سپاه و حتی بخش هائی از بدنه سپاه را آماده شنیدن اخبار مهم می کنند. این برنامه منظم، دردل یک آماده باش اعلام نشده به اجرا گذاشته شده است. در همین برنامه منظم و در تشریح مانور امریکا در خلیج فارس گفته شد که حرف های احمدی نژاد در باره ناو "آیزنهاور" جنبه انعکاس مطبوعاتی داشته و نباید جدی گرفته شود. این ناو به هر منطقه ای که تاکنون اعزام شده، در آن منطقه جنگ شروع شده است.  در جنگ خليج فارس يک ناوگان دريايي به منطقه اعزام شده بوده، ولي حالا دو ناوگان کامل به خليج اعزام کرده اند که نشان از تصميم براي حمله به ايران دارد و باید خود را آماده مقابله کنید. در گزارش خبری به فرماندهان رده اول و دوم سپاه اطلاع داده شد که بازرسی از کلیه کشتی هائی که قصد پهلو گرفتن در بنادر ایران را دارند از سوی ناوهای امریکا شروع شده است. درتوجیه ضرورت مانورها و آمادگی جنگی به فرماندهان گفته شده که ناو آیزنهاور به تنهائی برای نابودی یک کشور کافی است. در یک برنامه دیگر، آماده سازی خلبان هاي نيروي هوايي برای عملیات انتحاری آغاز شده است. فرستنده های کوچک و محلی تلویزیونی و رادیوئی در چارچوب حمله و بمباران مراکز رادیو و تلویزیون پیش بینی شده و باز درهمین ارتباط و با اشاره ای که از بالا شده بود، مجلس در یک بشین و پاشو بودجه 5ر4 میلیارد دلاری خرید فوری بنزین را تصویب کرد. هیچ نماینده ای "اما" و "اگر" نکرد و این خودش نشان دهنده فرمان از بالا و احساس خطری است که به مجلس نیز یا ابلاغ شده و یا حدس زده اند.

پیرامون آزمایش اتمی کره شمالی و فشارهائی که برای تقلید از آن درجمهوری اسلامی جریان دارد و رهبر نیز متمایل به همین مدل و همین گزارش هاست، مخالفان این پیروی و تقلید از کره شمالی به رهبر اطلاع داده اند که امریکا با سکوت در برابر آزمایش اتمی کره شمالی، می خواهد به نوعی ایران را تشویق به تقلید از این کشور کند و نباید دراین دام افتاد. مخالفان حتی به رهبر گفته اند « این ها دانه هائی است که امریکا برای به تله انداختن ما می پاشد».