ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه محمدجوادلاریجانی

به پیروی از کره شمالی

آزمایش اتمی را انجام دهید

تا امریکا به زانو در آید

 
 
 
 

شب آغاز مانور جدید سپاه پاسداران و همزمان با شلیک موشک های دوربرد و میان برد در حوض سلطان قم، محمد جواد لاریجانی برادر علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی. این مصاحبه از کانال دوم سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. به محوری ترین نکات مطرح شده دراین مصاحبه توجه کنید:

«امريکا مي خواهد يک کلوپ از کشورهای دارنده توان هسته ای تشکیل دهد. شرط ورود به کلوپ هم انفجار بمب اتم است. یعنی همان کاري که کره شمالي کرد. اين نسخه اي است که امريکا پيچده، اما ما (جمهوري اسلامي ايران) نمي خواهيم چنين کاري بکنيم. ما توان هسته ايمان از کره شمالي بالا تر است اما نمي خواهيم بمب منفجر کنيم . شما ديديد که بعد از آزمایش بمب اتمی توسط کره شمالی، امریکائی ها آمدند و با عجز خواهان مذاکره با این کشور شدند. يعنی امريکايی ها ناچار به مذاکره شدند.»

از این مصاحبه جز این فهمیده می شود که ما هم که در اتم از کره شمالی قوی تریم آزمایش اتمی خودمان را بکنیم تا هم عضو آن کلوپی که محمدجواد لاریجانی مدعی آنست بشویم و هم امریکا به زانو در آمده و خواهان مذاکره با جمهوری اسلامی بشود؟