ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پایان سفر رئیس جمهور فرانسه به چین

چین در یک گامی پیوستن

به پیشنهاد تحریم سیاسی- اتمی ایران

فرانسه موافقت مشروط با تحریم ایران را تبدیل به موافقت غیر مشروط کرد.

 
 
 
 
 

بدنبال تهیه طرح قطعنامه تحریم ایران از سوی کشورهای اروپائی و تائید آن توسط اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، رئیس جمهور فرانسه "شیراک" برای مذاکره با رهبران چین و جلب موافقت آنها با طرح تحریم ایران که اروپائی ها تهیه کرده اند راهی این کشور شد. در پایان این سفر و دیدار روسای جمهور چین و فرانسه با انتشار بیانیه‌ای مشترك بر ضرورت اجرای قطعنامه قبلی شورای امنیت برای پایان غنی سازی اورانیوم توسط ایران تاکید کردند.

ظاهرا سفر رئیس جمهور فرانسه در ارتباط با آزمایش اتمی کره شمالی بوده، اما بیانیه پایانی دیدار رهبران فرانسه و چین نشان داد که هسته مرکزی مذاکرات مسئله اتمی ایران بوده است.

در قطعنامه مورد بحث تاکید شده است که شرط تغییر ناپذیر از سر گیری مذاکره با ایران اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.

پس از پایان سفر رئیس جمهور فرانسه و بازگشت وی به پاریس، خبرگزاری ها، شب گذشته گزارش دادند که فرانسه موافقت مشروط خود با تحریم ایران را تبدیل به موافقت کامل با تحریم ایران کرده است. این تحریم شامل چند مرحله است که مرحله نخست آن شامل تجهیزات موشکی، اتمی، وسائل تکنیکی وابسته به این دو عرصه و همچنین محاصره سیاسی رهبران جمهوری اسلامی است که در خبرجداگانه ای آن را در همین شماره پیک نت می خوانید.