ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دربرابر سياست های ماجراجويانه
نامه 10 شخصيت سياسی
عليه محاصره سياسی دانشگاهها
 
 
 
 

 

 10 تن از چهره های شناخته شده سياسی ايران با انتشار نامه ای مشترك، تشديد فشارهای سياسی به دانشگاه های ايران رامحكوم كردند.

عزت‌‏الله سحابی، ابراهيم يزدی، حبيب‌‏الله پيمان، سعيد حجاريان، محسن كديور، هاشم آقاجری، عليرضا علوی‌‏تبار، شيرين عبادی، بابك احمدی و خشايار ديهيمی با امضای نامه ای مشترك تشديد محدوديت در فضای دانشگاه‌‏ها در دولت احمدی نژاد را خطرخيز ارزيابی كرده و نسبت به آن هشدار دادند. دراين نامه پيوند محدوديت فعاليت های دانشجوئی در دانشگاه در نامه 10 چهره شناخته شده سياسی- دانشگاهی جمهوری اسلامی، ادامه برخوردهای صورت‌‏گرفته با فعالان سياسی، دانشجويان، روشنفكران، احزاب و تعطيلی روزنامه‌‏ها ارزيابی شده و آمده است:

اين بار قرعه فال به نام دانشجويان ستاره‌‏دار و تشكل‌‏های مستقل دانشجويی افتاده است، به گونه‌‏ای كه دانشجويان تك‌‏ستاره، به صورت مشروط، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع كارشناسی ارشد شده‌‏اند.

دانشجويان دوستاره، روزها پس از آغاز سال تحصيلی، پس از فراز و فرود بسيار، با اخذ تعهدات سنگين و تنگ‌‏نظرانه ثبت‌‏نام شده‌‏اند. بيش از 10 تن از دانشجويان موسوم به سه‌‏ستاره كه حائز رتبه علمی بودند نيز بدون هيچ دليل مشخصی از ادامه تحصيل بازماندند و هنوز ثبت نام نشده‌‏اند. اين اقدامات، نشانه‌‏های برنامه‌‏ای از پيش طراحی‌‏شده برای بالا بردن هزينه فعاليت‌‏های فرهنگی- سياسی در دانشگاه‌‏ها و خالی كردن آنها از نيروهای مجرب دارای بينش انتقادی است.

محدود كردن حضور صاحب‌‏نظران و فعالان سياسی در دانشگاه‌‏ها، انحلال يا ايجاد محدوديت برای شوراهای صنفی، نشريات دانشجويی و بخصوص برخوردهای صورت‌‏گرفته با انجمن‌‏های اسلامی و دفتر تحكيم وحدت به عنوان بزرگ‌‏ترين تشكل منتقد دولت در دانشگاه‌‏ها، تلاشی است برای قطع ارتباط دانشگاه با جريان‌‏های دردمند و فعالی كه دغدغه آبادانی و سربلندی ايران را دارند. انتصاب روسای مجيزگو و وابسته بر مسند رياست دانشگاه‌‏ها، گامی برای از بين بردن استقلال دانشگاه‌‏ها و تبديل آنها به پادگان‌‏هايی است كه تنها به شبيه‌‏‏سازی آدم‌‏ها و پشتيبانی از خط مشي­های ضد دموكراتيك و ماجراجويانه اقدام می‌‏كنند.