جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پاكستان به محور امريكا- شيخ نشين ها
برای حمله به ايران پيوسته است
 
 
 
 

 

همزمان با مانور نظامی امريكا و فرانسه به همراه كويت و بحرين در خليج فارس و دهانه دريای عمان، يك هيات بلندپايه وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) پس از سلسله مذاكراتی كه در هندوستان داشت راهی پاكستان شد. گفته می شود انگيزه اين سفر همآهنگی نظامی امريكا با پاكستان برای حمله احتمالی به ايران است. همين هيات قرار است پس از پاكستان راهی بحرين، قطر، كويت، عربستان شود. نصب رادار های جديد روی ناوهای امريكائی حاضر در خليج فارس و دريای عمان نيز از جمله اخباری است كه دركنار خبر سفر هيات نظامی امريكا به كشورهای ياد شده در بالا، در مطبوعات پاكستان انتشار يافته است. اين رادارها برای رديابی موشك های ايران روی ناوهای امريكائی نصب شده اند.