ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  خانم راضی، دولت راضی، گورپدر ملت ناراضی
ماله كشی سخنگوی دولت
روی تعطيلات كش دار عيد فطر
 
 
 
 

 

غلامحسين الهام سخنگوی دولت، درپايان تعطيلات دنباله دار عيد فطر، در  مصاحبه ای كه با او در ساختمان روزنامه دوباره انتشار "ايران" انجام شد سعی كرد دليل تعطيل ناگهانی هفته گذشته را كه قبل از اعلام آن دولت نگفته بود، بعد از تعطيلات بگويد! او دراين مصاحبه، چنگ به دلائلی زد كه بموجب آن نه سيخ بسوز و نه كباب! هم همسرش كه بشدت از عوض شدن جای عيد نوروز با عيد فطر دفاع كرده راضی شود و هم دولت را از زير فشار بحث های خيابانی و محفلی مردم بيرون بكشد. مثل هميشه كمی خوش نمكی كرد و چيزهائی گفت كه می خوانيد:

 

الهام- تعطيلی كه چيز شيرين و خوبی است و عيد مكرر است.

- ولی عده‌ای معتقدند اين تعطيلی چهار روزه باعث ضررهايی به اقتصاد كشور‌شد.

الهام- تعطيلی عيد فطر دقيقا مشخص نبود؛ چرا كه در تقويم چهارشنبه روز تعطيل اعلام شده بود ولی از سوی ديگر احتمال داشت سه‌شنبه عيد باشد و مطمئنا معلق بودن نيز چيز خوبی نيست. دستگاه‌های ادرای طبق تقويم، تعطيلی را در روز چهارشنبه پيش‌بينی كرده بودند و عده‌ای ديگر نيز فكر می‌كردند احتمال دارد سه‌شنبه روز تعطيل باشد و به همين خاطر دستگاه‌ها خود را برای تعطيلی چهارشنبه آماده كرده بودند و با توجه به اين امر و اين‌كه نمی‌شد دقيقا پيش‌بينی كرد چه روزی تعطيل است، دولت چنين تصميمی را گرفت.

- دولت قصد ندارد تعطيلی عيد فطر را گسترش دهد؟

الهام- در همه‌ كشورهای اسلامی چند روز عيد فطر است و اين عيد بزرگی است و در كشور ما نيز اين عيد بزرگی محسوب می‌شود.  جشن رمضان از جشن‌های مورد علاقه‌ گروه‌های مختلف در سراسر كشور است و گرايش ملی برای اين‌كه تعطيلی بيشتر از يك روز باشد وجود دارد. »

 

آقای الهام روز روشن دروغ گفته است. هواپيماهای شناسائی رهبری در آسمان تهران، ماه را همان بعد از ظهر دوشنبه شكار كرده بودند و 100 گروه ديده بان هم خبر اين شكار را به بيت رهبری برده بودند. بنابراين سه شنبه عيد فطر بود و اعلام هم شد. دولت هم همان غروب دوشنبه و همزمان با رويت ماه تعطيلات كش دار عيد فطر را اعلام كرده بود. بنابراين اين ماجرا ربطی به چهارشنبه و 5 شنبه نداشت. البته ايشان در پايان مصاحبه با مزه ای كه كرد، حرف دلش و حرف دل دولتش را زد و گرايش آقايان به جانشين كردن عيد فطر بجای عيد نوروز را به حساب گرايش ملی گذاشت و از كش دار شدن عيد فطر در گام اول دفاع كرد. اين كه اول ايران بود بعدا اسلام آمد و مذاهب می آيند و می روند، سرزمين ها می مانند خود مقوله ايست كه درس آن را تاريخ بارها به حكومت ها داده است!