جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تغيير رژيم درايران
نماينده امريكا درسازمان ملل
خبر وزير خارجه روسيه را تكرار كرد

 
 
 
 
 

پس از اشاره صريح وزير خارجه روسيه به اهداف سياسی امريكا از حمله نظامی به ايران نماينده امريكا در سازمان ملل نيز گفت: هدف نهائی ما تغيير رژيم در ايران است و با تحريم های سياسی و اقتصادی جمهوری اسلامی دست يابی به اين هدف را برای نيروهای طرفدار آزادی درايران هموار می كنيم. 

بولتون كه با شبكه خبری فاكس نيوز و درانتظار جلسه روز دوشنبه شورای امنيت سازمان ملل جهت پيگيری طرح تحريم ايران مصاحبه می كرد افزود:

تغيير رژيم ايران بسياری از كشورها را خشنود می‌‏كند. اين امری است كه آمريكا و دوستانش بايد مشتركا دنبال كنند. با تغيير رژيم ايران و يا رژيم كره شمالی، كشورهائی كه نگران اهداف اين دو كشور هستند ديگر نياز نيست منابع ملی خود را صرف امور نظامی و تسليحاتی كنند.

پيش از جان بولتن – هفته قبل از تشكيل جلسه اخير شورای امنيت سازمان ملل- و همزمان با حضور وزير خارجه امريكا در مسكو، وزير خارجه روسيه در يك مصاحبه خبری با خبرگزاری كويت برای نخستين بار با صراحت گفت كه قصد امريكا از حمله وضربه نظامی به ايران، تغيير رژيم حاكم براين كشوراست و روسيه با چنين هدفی مخالف است.