جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  انگيزه حمايت عبدالعزيز حكيم از عراق فدراتيو
جنوب فدرال اسلامی
در بخشی از عراق فدراتيو
 
 
 
 

 

بدنبال آخرين نظرات بيان شده سفير ويژه امريكا درعراق كه در اين شماره پيك نت می خوانيد، عبدالعزيز حكيم عضو شورای رهبری عراق و رئيس مجلس اعلام انقلاب اسلامی اين كشور در خطبه های نماز عيد فطر، بطور غافلگير كننده ای از نظام فدراتيو درعراق حمايت كرده و گفت:

 

نظام فدرالی در عراق عامل وحدت در اين كشور است و هرگز به ايجاد شكاف در عراق منجر نخواهد شد.  ما طی سال‌های گذشته جهت تحقق نظام فدرالی در عراق مبارزه كرديم و بايد يادآور شويم كه اين نظام، يك نظام جديد و اضطراری نيست بلكه عراقی‌ها سال‌ها با اين نظام آشنا بودند. تشكيل حكومت مركزی ظالم و مستبد بر ايجاد شكاف و تجزيه در كشور منجر می‌شود و من به همه اطمينان می‌دهم كه يكی از مصرترين مدافعان حفظ وحدت عراق و مخالف هر گونه تلاش جهت تقسيم آن هستم.

حكيم كه از تصميم اخير پارلمان عراق مبنی بر تصويب اوليه طرح فدراتيو شدن عراق حمايت می كرد و با انگيزه تشكيل اولين فدرال اسلامی در جنوب عراق، با تشكيل يك دولت نجات ملی مخالفت كرد. تشكيل دولت اتحاد ملی اخيرا از سوی برخی سازمان های سياسی عراق مطرح شده است

حكيم در همين خطبه ها، بدون نام بردن از ايران و يا سوريه، بصورت عمومی و عام نسبت به ادامه حمايت برخی كشورهای همجوار عراق از خشونت‌های جاری در اين كشور ابراز نگرانی كرد