ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سارقين سئوالات كنكور
مسئولين يك سايت را بازداشت كردند
 
 
 
 

 

در پی انتشار خبری مبنی بر نقش داشتن قاضی سعيد مرتضوی و برخی از مسئولين قوه قضائيه در ابتر ماندن پيگيری پرونده ی فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد، و انتصاب اين خبر به سايت نوسازی، مدير مسئول و سردبير سايت نوسازی توسط شعبه 9 بازپرسی كاركنان دولت تهران بازداشت شدند. "ميزان نيوز" در اين ارتباط نوشت:

انتصاب خبر تخلف قاضی مرتضوی، حميد جاسبی و محمد شريف ملك زاده در پرونده ی فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد، موجب بازداشت مدير مسئول نوسازی شد.

همچنين 6 تن از فعالين سايت نوسازی نيز به اتهام نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومی و توهين به مسئولين، بوسيله شعبه مذكور احضار شده و بازجوئی شدند.

با استناد به يك برگه فتوكپی كه لوگوی نوسازی بر آن نقش بسته و در ادامه آن خبر مذكور درج شده، قصد انتصاب اين خبر به سايت نوسازی را دارند.

در اين خبر - كه در جلسه بازپرسی به استحضار مدير مسئول نوسازی رسيد-  درباره وجود باند فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد و ارتباط اين باند با برخی افراد در قوه قضائيه، همراه با نام افراد مطرح شده است. (البته اين افراد هيچكدام ستاره دار نيستند و سرپست و مقام و موقعيتشان نشسته اند. طرح "ستاره" فعلا شامل دانشجويان سياسی شده و بعيد نيست كه بعدا شامل كارمندان دولتی، نمايندگان مجلس، كارگران و... بشود!)