ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تحصن كارگری در تقاطع ناصرخسرو- صوراسرافيل
توليد صنايع پزشكی نيز
قرار است قربانی واردات شود
 
 
 
 

 

در آستانه بسته شدن شركت" توسعه صنايع پزشكی» وابسته به وزارت بهداشت، شماری از كارگران اين واحد در خيابان ناصرخسرو – صوراسرافيل (مقابل دفتر خبرگزاری ايلنا) دست به تحصن زدند. بيش از 200 تن از كارگران شاغل در سه واحد زير مجموعه اين شركت در آستانه اخراج قرار گرفته اند. اين كارگران در سه واحد توليدی ابزار جراحی دستی , واحد ساخت تخت‌‏های بيمارستانی امين‌‏آباد و واحد توليد البسته بيمارستانی در تهران شاغل هستند .
جمعی از كارگران
متحصن به خبرگزاری ايلنا گفتند: برخی از مديران وزارت بهداشت ترجيح می دهند كه واحدهای توليدی داخلی تعطيل و زمينه واردات كالاهای خارجی فراهم شود .  واحد توليد ابزار جراحی دستی يكی از واحدهای منحصر به فرد در ايران است.  سابقه كاری بيشتر كارگران 10 تا 20 سال است.