ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

حريق اتومبيل
بالاترين آمارحريق درايران

 
 
 
 
 

فرمانده نيروی انتظامی، سردار احمدی مقدم" اطلاعاتی در باره حريق اتومبيل ها در ايران را فاش ساخت كه حتی اگر دليل اصلی اين افشاگری رقابت كارخانه های توليد اتومبيل و يا جا باز كردن برای سرداران جهت دست گذاشتن روی كارخانه های اتومبيل سازی هم باشد، خود خبر خواندنی است. بموجب اين خبر در نيمه اول سال جاری 1882 اتومبيل درحال حركت آتش گرفته اند.

پيش از اين اعلام شده بود كه "ب. ام. و" وطنی بدليل نقائص فنی آتش می گيرد و حالا معلوم شده آتش گرفتن اتومبيل ها در ايران وسيع تر از آمار آتش گرفتن ب.ام.و ساخت ايران است.

نقص فنی و اتصالی سيم‌های برق به علت فرسودگی يا ناقص بودن و خشك شدن تدريجی عايق‌ها، نشت بنزين از كاربراتور بر روی لوله اگزوز، پاره يا سوراخ شدن لوله‌های حامل بنزين به علت فرسودگی، نگهداری ظرف بنزين يا الكل در خودرو، ايجاد حرارت بيش از حد در پی نقص سيستم آب يا موتور و ... دلائل آتش گرفتن اتومبيل ها در ايران اعلام شده است.

فرمانده نيروی انتظامی گفته است كارخانه‌های «سايپا» و «ايران خودرو» قرار شده فكری برای پيشگيری از حريق اتومبيل ها، روی اتومبيل های جديد باكهای ضد انفجاری نصب كنند!

بموجب گزارش خبرگزاری های داخلی، بيشتر اتومبيل ها در بزرگراه ها آتش مي‌گيرند. قرار شده از اين به بعد اتومبيل های توليد ايران مجهز به كپسول های آتش خاموش كن توليد شوند، كه اين نادرترين پديده ها در صنعت اتومبيل سازی در جهان است!

طرح تجهيز تاكسي‌ها به كپسول‌های آتش خاموش‌كن نيز از مدتی پيش به صورت آزمايشی در تهران آغاز شده است.

حريق اتومبيل ها اكنون از حريق خانگی در ايران بيشتر شده است. در 6 ماه گذشته 1316 خانه آتش گرفته، درحاليكه آمار حريق اتومبيل 1882 بوده است.