ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سريال امام زمان
يك امام زمان هم در قم
پس از ظهور دستگير شد
 
 
 
 

 

يورش انتظامی – امنيتی به خانه آيت الله و بقول روزنامه جمهوری اسلامی "روحانی شياد"ی بنام "بروجردی» كه ادعای ارتباط با امام زمان را داشت و بردن وی به زندان اوين، همانگونه كه پيش بينی می شود پايان اين ادعا نبود و حالا حالا هم نخواهد بود. هنوز ماجرا در تهران تمام نشده، در قم يك روحانی ديگر با همين ادعا دستگير شد. روزنامه جمهوری اسلامی كه درهفته های اخير ماجرای ظهور پياپی و رنگارنگ امام زمان در قم و تهران را دنبال می كند و اين دنبال كردن مسئله هم بی ارتباط با جدال روحانيون و نظامی های دولتی و انتخابات مجلس خبرگان نيست، نوشت:

«از قم خبر می رسد فردی كه مدعی است امام زمان عليه السلام ازدنيا رفته و خود او جانشين آن حضرت است به همراه بيش از 40 نفر از افرادی كه فريب او را خورده اند دستگير شد.
از جمله اعتقادات انحرافی او اينست كه به پيروان خود توصيه می كرد به طرف مسجد جمكران نماز بخوانند! در ميان دستگير شدگان چند زن نيز وجود دارد. »

كسانی كه اخبار ايران را دنبال می كنند، احتمالا بايد بخاطر داشته باشند كه در همين هفته های اخير آيت الله مكارم شيرازی با تجليل از جمكران گفته بود شمار زيارت كنندگان جمكران حتی بيشتر از كعبه است!

آن روحانی كه در تهران و حالا در قم دستگير شده اند، فقط نقص كارشان اينست كه حكومتی نيستند و بنفع دولت و شورای نگهبان از اين ادعاها نكرده اند، والا بقيه مدعيان در مجلس خبرگان و در شورای نگهبان و حتی مجلس و دولت سرجايشان نشسته اند و ای بسا، اين رقيب گيری، زير نظر و به فرمان خودشان هم باشد.