ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بی اعتمادی به حاكميت
واكنش های منفی مردم
نسبت به طرح سرشماری
 
 
 
 

 

وزارت كشور دولت احمدی نژاد، در آستانه دو انتخابات يك كاسه شده – خبرگان و شوراها- با سرعت و شتابی مشكوك و سئوال برانگيز طرح سرشماری سراسری درايران را آغاز كرد و حمايت های بی دريغ شخص احمدی نژاد از اين سرشماری بر شك و ترديدهائی كه پيرامون انگيزه واقعی اين سرشماری وجود دارد افزوده است. شايعات مختلفی درجامعه و در محافل مختلف مردمی درباره اين سرشماری وجود دارد. از جمله شناسائی اهل مذاهب و فرقه های ديگر، تفتيش عقايد از خانواده ها، نظرسازی زير پوشش نظرپرسی برای دو انتخابات پيش رو، تخريب سازمان يافته برخی چهره های همچنان مورد تائيد مردم نظير محمد خاتمی، كه اخيرا در جمعه نامه های حاشيه نمازجمعه های تهران و اصفهان و برخی شهرهای ديگر،  او را انگليسی معرفی كرده اند و حتی زمينه سنجی برای جابجائی گروه هائی از طايفه های مختلف اقوام ايرانی.

شايعات و شك و ترديدها پيرامون انگيزه اين سرشماری شتابزده به گونه ايست كه بتدريج مسئله در مصاحبه های مختلف با برخی شخصيت ها نيز مطرح می شود. خبرگزاری ايسنا بخش هائی از گفتگوی هاشمی رفسنجانی با ماموران سرشماری عمومی نفوس و مسكن ايران را منتشر كرده است كه آخرين جمله آن در تائيد نوشته های بالاست. او در پاسخ به سئوالات ماموران سرشماری گفت:

" بايد مردم مطمئن شوند كه اين طرح فقط جنبه آماری جامعه را دارد."