جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سايت اينترنتی " JANE"
آرايش نظامی ايران و امريکا
درآغاز حمله نظامی به ايران

 
 
 
 
 

سايت اينترنتی "Jane" همزمان با مانور نظامی چند سويه ای که امريکا در آب های خليج فارس و نزديک به مرز ايران سرگرم آنست، فرضياتی را پيرامون حمله به ايران منتشر کرد. اين فرضيات بعنوان يک تحليل نظامی به قلم«مايکل نايتز» دراين سايت منتشر شده و سايت "آفتاب" برگردان فارسی آن را شب گذشته منتشر ساخت.

دراين تحليل نظامی آمده است:

 

اگر قرار باشد اين حمله از سوی آمريکا انجام شود احتمالا اهداف پراکنده ای مورد نظر خواهد بود. موفقيت در هدف قرار دادن تاسيسات دفاع هوايی ايران، بويژه سکوهای شليک موشکهای زمين به هوای دوربرد هدف مقدماتی است. غير از بوشهر به ساير تاسيسات پراکنده غنی سازی و تبديل انرژی در نقاط مختلف ايران نيز حمله خواهد شد. ايالات متحده همچنين ناچار خواهد بود برای کاهش ريسک ناشی از حمله به تاسيسات اتمی ايران بسياری از تاسيسات نظامی و يا حتی ساختمانهای کليدی حکومتی در ايران را نيز هدف قرار دهد تا شانس تهران برای مقابله به مثل سريع و شديد کاهش يابد.

از آنجا که در مرحله اول هيچکدام از متحدان امريکا در خاورميانه حاضر نخواهند شد اجازه استفاده از پايگاههای خويش يا حريم هوايی خود برای چنين حمله‌ای بدهند، ابتدا يک حمله مقدماتی گسترده با استفاده از بمب‌افکنهای ضد رادار B-2 مستقر در بندر نظامی ديه‌گوگارسيا در اقيانوس هند صورت می گيرد. اقدام بعدی نيز شليک موشکهای تام‌هاوک از کشتی‌ها و زيردريايی‌های آمريکايی در خليج فارس و دريای سرخ و يا استفاده از نسل‌جديد بمب‌افکنهای B-52 برای شليک موشکهای کروزخواهد بود. درکنار اين‌ها يک سد دفاعی چندلايه هوايی و دريايی در تنگه هرمز، برای پيشگيری از حمله انتقامی ايران ايجاد خواهد شد.

 

واکنش ايران

 

درسی که ايران از تجربه عراق و يوگسلاوی در دهه 1990 گرفته اينست که به جای ايجاد يک سيستم دفاع هوايی سراسری، تجهيزات دفاعی استراتژيک خود در کنار تاسيسات کليدی کشور مستقر کرده است. ايران اکنون دارای يک شبکه پيشرفته متحرک از موشکهای سام برای محافظت از تاسيسات مهم نظامی و اقتصادی در تهران، اصفهان، بندرعباس و جزيره خارک است. همچنين هواپيماهای شکاری نيروهای هوايی اين کشور بويژه جنگنده‌های F-14 قادر به رهگيری و هدف قراردادن هواپيماها و موشکهای آمريکايی بويژه در بردهای کوتاه هستند. وجود اين تسليحات به ايران کمک می‌کند تا بتواند يک سد دفاعی چندلايه برای مقابله با يک حمله هوايی وسيع و دامنه‌دار ايجادکند.