ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نمايندگان مجلس خود را به کوچه علی چپ می زنند
3500 ميليارد ريال
حيف و ميل نشده، در شکم
 انتخابات رياست جمهوری است

 
 
 
 
 

همزمان با ارائه طرح تحقيق و تفحص از شهرداری تهران  توسط "اكبر اعلمی» نماينده تبريز و تسليم اين طرح  به هيات‌‏رئيسه مجلس ، اعلام شد که دو نفر از اعضای شورای شهر تهران، تخلف در شهرداری تهران در دوره محمود احمدی نژاد را تاييد كرده اند و رئيس شورای شهر تهران نيز احراز هزينه‌‏های فاقد سند و بدون مجوز را تاييد كرده است.

درهمين ارتباط، اکبر اعلمی در حاشيه جلسه علنی روز يكشنبه مجلس در گفت‌‏وگو با خبرنگاران پارلمانی درخصوص تسليم مجدد طرح تحقيق و تفحص از شهرداری تهران با امضای بيش از 70 نماينده به هيات رئيسه مجلس گفت: با توجه به تاييدهای صورت گرفته و با عنايت به سوگندی كه نمايندگان برای دفاع ازحقوق ملت ايراد كرده‌‏اند و به منظور پاسخ به افكارعمومی و رفع هرگونه شبهه، اين طرح مجددا تقديم هيات‌‏رييسه مجلس شد.

با توجه به اينكه طرح تحقيق و تفحص در مجلس صورت می‌‏گيرد ،كه اكثريت آن اصولگرا هستند. از اين رو، بهانه از كسانی كه همواره به دنبال منصرف‌‏كردن نمايندگان از پيگيری اين موضوع هستند و طراحان را متهم به برخورد سياسی می‌‏كنند، گرفته می‌‏شود.

اکبر اعلمی تصريح كرد: اكثريت امضاكنندگان اين طرح تحقيق و تفحص، از اصولگرايان هستند و تعدادی كمی از اعضای فراكسيون اقليت هم آن را امضا كرده‌‏اند. اميدواريم ساير نمايندگان نيز مانند نمايندگان امضا كننده به گوينده مطلب توجه نكنند، بلكه به عنوان موضوع توجه داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی كه كدام‌‏يك از نمايندگان برای پس گرفتن امضای نمايندگان تلاش می‌‏كنند، از«محمدرضا باهنر» نايب رئيس اول مجلس  نام برد.

گفتنی است که باهنر در جريان استيضاح وزير کشاورزی احمدی نژاد تلاش بسياری کرد که نمايندگان موسوم به اصول گرا، امضای خود را پس بگيرند. وی تا آنجا پيش رفت که اين نمايندگان را به اخراج از فراکسيون اصول گرايان تهديد کرد، که معنی آن در يک سال باقی مانده به انتخابات مجلس در ايران به خوبی مشخص بود: نمايندگان ناراضی درصورت ادامه اين رويه بايد با صندلی های مجلس وداع کنند!! تهديدی که احمدی نژاد نيز درجريان معرفی وزير جديد رفاه در روز دوشنبه و در همان چند دقيقه که پشت ميکرفن مجلس قرار گرفت، برای جلوگيری از استيضاح وزرا و تحقيق و تفحص از شهرداری دوران خود، تکرار کرد و گفت: "آقايان! يادتان باشد که سال ديگر، سال انتخابات است!"

دراين ميان، در طرح تحقيق و تفحص از شهرداری تهران، طراحان آن در نامه‌‏ای خطاب به غلامعلی حدادعادل، رييس مجلس‌‏هفتم آورده‌‏اند: شواهد و مطالب عنوان شده از سوی شهردار(منظور قاليباف است و از همين جا مشخص می شود که چرا حاميان احمدی نژاد با ليست قاليباف برای انتخابات شوراها مخالفت کرده اند و همچنين همسر سخنگوی دولت احمدی نژاد چرا حملات تبليغاتی عليه قاليباف را آغاز کرده است) و چند تن از اعضای موثر و ذيربط شورای كنونی شهر تهران، شائبه وقوع تخلفات عديده، اعمال 3500 ميليارد ريال هزينه‌‏های فاقد سند و پرداخت‌‏های مشكوك و خارج از اعتبارات مصوب و مصرف وجوه شهرداری در خارج از محل خود و مغاير و غبطه و مصلحت شهروندان تهرانی را در اذهان عمومی پديده آورده است.

دراين نامه همچنين آمده است: انتشار و انعكاس اين خبر در رسانه‌‏های گروهی، افكارعمومی را بشدت كنجكاو و معطوف به اقدامات دستگاههای نظارتی كرده است. بديهی است احراز صحت و سقم ادعاهای مذكور در گرو انجام تحقيق و تفحص دقيق از شهرداری تهران است.

چندی پيش پيک نت درتفسيری پيرامون دخالت سپاه و بسيج درانتخابات رياست جمهوری و ...نوشت:

"به تمامی روسای بسيج محلات در تهران و نيز امامان مساجد حامی جناح راست، در ازای حمايت از احمدی نژاد برای پيروزی در انتخابات رياست جمهوری، مبالغ کلانی رشوه و حق حساب داده شده بود. مبالغی که درآن زمان، بطور بی رويه، از خزانه شهرداری و در حقيقت جيب ساکنان تهران هزينه شد."

بنابراين توصيه واقعی به امضاکنندگان طرح تحقيق وتفحص از شهرداری تهران اين است که بجای صرف وقت و هزينه، گزارش های تخلف انتخاباتی دولت محمد خاتمی و نيز ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی مرجع قرار داده و به آن رجوع کنند.