ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  آغاز اخراج و تصفيه
استادان و مدرسان ستاره دار
 
 
 
 

 

بدنبال ستاره دار شدن پرونده دانشجويان فعال سياسی در دانشگاه ها، نصب ستاره روی پرونده استادان دانشگاه ها نيز آغاز شد. دراين مرحله، روز گذشته فاش شد که دانشگاه تربيت مدرس هم يک ليست "ستاره" داران دراختيار دارد و محروم ساختن استادان از تدريس مطابق اين ليست آغاز شده است. در گام نخست محسن کديور و سعيدحجاريان از تدريس در دانشگاه تربيت مدرس کنار گذاشته شدند. حجت الاسلام محسن کديور عضو شوراهای تخصصی گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی بود و حجاريان استاد و مدرس اين دانشگاه.

شورای انقلاب فرهنگی که با روی کار آمدن احمدی نژاد فعال تر شده پشت طرح "ستاره" قرار دارد و قرار است استادان زاويه دار با تفکر اسلام حاکم، متمايل به اصلاحات و... از دانشگاه ها پاکسازی شوند.

قرار است کليه اساتيدی که سابقه زندان داشته و يا دارای پرونده در دادگاه انقلاب يا دادگاه ويژه روحانيت هستند و يا دارای نفوذ در ميان دانشجويان و مجامع علمی هستند کنارگذاشته شوند.