ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش فرشاد ابراهيمی
انتقال سيد کاظمی بروجردی
از زندان اوين به بيمارستان

 
 
 
 
 

فرشاد اميرابراهيمی عضو سابق رهبری انصارحزب الله، که افشاگری وی پيرامون محافل قتل های زنجيره ای ضربه بزرگی به فتوادهندگان و مجريان قتل و جنايت حکومتی زد، اطلاعات زير را پيرامون روحانی بازداشت شده" کاظمی بروجردی» منتشر کرده است. بموجب اين اطلاعات، سيد کاظمی بروجردی که چند هفته پيش در تهران بازداشت امنيتی شده و به اوين منتقل شد، به بيمارستان منتقل شده است. اين انتقال يا براثر سکته قلبی وی در زير بازجوئی است و يا براثر اعتصاب غذای اعتراضی.

امير ابراهيمی در گزارش خود يادآور می شود که سيد کاظمی بروجردی از بند 209 زندان اوين که در اختيار سپاه و وزارت اطلاعات است به بيمارستان برده شده است. اين نکته را هم بندهای وی به خانواده های خود که با آنها ملاقات داشته اند اطلاع داده اند.

محمد حسين کاظمينی بروجردی تا سال 1374 بمدت ده سال امام جماعت مسجد همت آباد تهران بود که بدليل سخنرانی هائی که در مخالفت با دين دولتی می کرد از سوی دادگاه ويژه روحانيت احضار شد و به وی اخطار شد. او به اين اخطار توجه نکرده و به همين دليل بازداشت و برای 6 ماه به زندان توحيد منتقل شد. او ممنوع المنبر از زندان آزاد شد. وی در خانه برای مقلدان خود سخنرانی و از مواضع خود دفاع کرد و به همين دليل در سال 1379 بارديگر بازداشت شد و در جريان همين بازداشت، در زندان اوين سکته کرد.

فرشاد ابراهيمی در گزارش خود می افزايد که از جمله کسانی که درجريان باداشت جديد سيد کاظمی بروجردی دستگير شده کيانوش سنجری فعال جنبش دانشجويی و از فعالان سابق حزب الله و روی برگردانده از اين سازمان و تشکل های همسو با حزب الله است، که هنوز پس از چند هفته که از بازداشت مجدد کاظمی بروجردی و هوادارانش می گذرد، از وی نيز خبری نيست.

پس از بازداشت آيه الله بروجردی در محافل مذهبی تهران و شهرستانها  نامه ای منتسب به وزارت اطلاعات پخش شد که بموجب مندرجان آن استعفای سردار طلايی از فرماندهی پليس تهران اعتراض به بازداشت سيد کاظمی بروجردی بوده است. در آن نامه وزارت اطلاعات از دفتر رهبری خواستار اجازه برای شدت عمل در ارتباط با کاظمی بروجردی و هواداران وی در تهران شده بود.