ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دامه تحصن و تظاهرات کارگران در مقابل مجلس
وزيرکار حيا کن
گريبان کارگر را رها کن
 
 
 
 

 

تحصن ها و اعتراضات کارگری که از فردای پايان تعطيلات عيد فطر وارد مرحله جديدی در تهران شده، ديروز نيز در مقابل مجلس ادامه يافت. به گزارش خبرگزاری های داخلی، دهها تن از كارگران واحدهای توليدی تهران وكرج در مقابل ساختمان مجلس اجتماع کرده و عليه اقدام كميسيون صنايع و معادن برای اصلاح قانون كار شعار دادند. اين تحصن درحالی بود که مجلس روزکاری نداشت و تعطيل بود. قرار است اين اجتماعات همچنان ادامه يابد، مگر طرح تغيير قانون کار پس گرفته شود.
از آنجا که دست توطئه گر وزير کار دولت احمدی نژاد و پيشکار اقتصادی احمد جنتی دبير شورای نگهبان در ماجرای تغيير قانون کار فعال است کارگران متحصن عليه وزير کار نيز در برابر مجلس شعار دادند
"وزير كار حيا كن- گريبان كارگر را رها كن" .