جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  به بهانه سرقت
هزاران قبضه سلاح امريکائی
در عراق پخش شده است
 
 
 
 

 

هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان با انتظار گزارشی پيرامون سلاح های امريکائی گم شده در عراق، تلويحا باب اين بحث را باز کرد که امريکا با پخش اسلحه درعراق زمينه جنگ داخلی و تجزيه کشور را فراهم کرده است.

اشپيگل نوشت:

روز يکشنبه وزارت دفاع آمريکا "پنتاگون" با انتشار گزارشی اعلام کرد که تعداد قابل توجهی از انواع سلاح های آمريکائی در عراق گم شده اند! اين سلاح ها شامل کلت، سلاح های خودکار( که معمولا انواع مسلسل ها را شامل می شود) و نارنجک انداز بوده است.

گزارش پنتاگون مدعی است که تعداد سلاح های ناپديد شده 14 هزار و 303 قبضه است. پنتاگون می گويد که مشکل بعدی اينست که از اين تعداد اسلحه ناپديد شده، سرشماری نشده و از شماره سری آنها هيچ اطلاعی در دست نيست، در نتيجه عملا پيدا کردن آنها غيرممکن است.