ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی ضد ترياک و ترور
وزيرکشور، "
اکو" را مبهوت کرد

 
 
 
 
 

خبرگزاری های داخلی خبر از گشايش کنفرانس وزرای کشورهای عضو اکو دادند. البته آنها ننوشتند که اين کشورها کدامند، يا اگر هم نوشتند، ما هرچه گشتيم پيدا نکرديم، به گونه ای که هر خواننده ای تصور می کند "اکو" خودش يک کشور است. درعوض تا بخواهيد چند جمله پورمحمدی وزيرکشور در باره ضرورت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروريسم را در طول گزارش اين گشايش تکرار کردند. پورمحمدی به اکو گفت که اگر با هم همکاری کنيم می توانيم همه جلوی تروريسم در منطقه را بگيريم و هم جلوی قاچاق مواد مخدر و گسترش اعتياد را. "اکو" در پاسخ پورمحمدی چيزی نگفت و يا اگر هم گفت در مقايسه با سخنان گهربار وزير کشور آنقدر مهم نبود که خبرگزاری های داخلی آن را هم گزارش کنند. اصلا آنقدر قابل نبودند که اسمش را بيآورند چه رسد به نظرشان!

بهرحال خيلی گشايش خوبی بود. وزير کشور خيلی ضد قاچاق مواد مخدر و ضد تروريسم سخن گفت. چنان که اکو لالمونی گرفته و مثل نمايندگان سازمان ملل که مرعوب احمدی نژاد و هاله نورانی دور سر او شده بودند، دراين همايش مبهوت گشايش شده بود. اکو اگر مبهوت نشده بود حتما به وزير کشور توصيه می کرد: شما ترياکی های مجلس و هيات رئيسه آن و مداحان دوروبر دولتتان را جمع کنيد، ما خودمان برای خودمان يک فکر می کنيم و نيازی به اين گشايش ها نيست.