ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

در جنوب و شمال شرقی و غربی
آغاز مانور مقابله با حمله
توسط  نيروی زمينی سپاه
كنفرانس خبری فرمانده نيروی زمينی سپاه:
با ديدن اين مانور، نبايد كسی هوس حمله به ايران بكند
ما، از هركجا كه عمليات را شروع كنيم
تا عمق 1400 متر می توانيم پيش برويم

 
 
 
 
 

نيروی زمينی سپاه پاسداران از روز گذشته مانور عمليات زمينی خود را آغاز كرد. بر اساس مصاحبه ای كه فرمانده نيروی زمينی سپاه كرده و خبرگزاری های داخلی آن را انتشار داده اند، اگر نقاط انتخاب شده برای مانور را منطقه ورود نيروهای خارجی بدانيم، آنوقت مشخص می شود كه جنوب، جنوب شرقی و جنوب غربی و نفت خيز ايران بيش از هر نقطه ديگری در خطر اشغال است. فرمانده نيروی زمينی سپاه شمال غربی و شمال شرقی را نيز منطقه مانور جنگی نيروی زمينی سپاه اعلام داشت. يعنی مرزهای جمهوری آذربايجان و تركيه و همچنين جمهوری تركمنستان.

سردار سرتيپ زاهدی فرمانده نيروی زمينی سپاه دراين مصاحبه خبری گفت:« 10 تيپ مكانيزه، پياده و زرهی نيروی زمينی سپاه در جنوب، جنوب غربی، جنوب شرقی و همچنين غرب، شمال غربی و شمال شرقی عمليات می كند. »

 

فرمانده نيروی زمينی سپاه همچنين تاكيد كرد كه پيام اين مانور برای دشمن اين است كه ما آمادگی كامل برای دفاع داريم و آن را به نمايش می‌گذاريم تا كسی نتواند قصد شومی عليه ما داشته باشد.

 

توان رزمی ما نسبت به زمان جنگ افزايش بسيار زيادی داشته، بطوری كه اصلا قابل مقايسه نيست و من اعلام می‌كنم؛ نيروی زمينی از هر كجا كه شروع كند توان رفتن تا عمق 1400 كيلومتر را دارد.