جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه نيوزويك با كرزای
طالبان
بخت حكومت، بار ديگر
دَرِ خانه هايشان را می زند؟
از ابتدا هم عزمی برای دستگيری ملاعمر رهبر طالبان وجود نداشت،
والا پلاك و شماره تلفن خانه اش در كويته پاكستان معلوم است!

 
 
 
 
 

طالبان بار ديگر در بخش هايی از افغانستان مستقر شده اند. دولت پاكستان حمايت خود از آنها را تشديد كرده است و كرزای رئيس جمهور افغانستان از تحميل يك ائتلاف جديد بيمناك شده است. ائتلاف با طالبان و و درازتر شدن دست دولت و نظاميان پاكستان در دولت او. بازی جديدی در شرق و جنوب شرقی ايران درجريان است. ژنرال مشرف برای همگامی با وزارت دفاع امريكا جهت حمله به ايران امتيازهائی گرفته و يا در جستجوی امتيازهای جديدی است؟ اگر اين توافق صورت گرفته باشد، كرزای كه بدون نيروهای نظامی امريكا نمی تواند رئيس جمهور افغانستان باشد، چاره ای جز تن دادن به اين ائتلاف خواهد داشت؟ پاكستان پيشدستی كرده و سهم خود در منطقه را از امريكا طلب می كند؟

فريد ذكريا خبرنگار نيوزويك، نه با اين سئوالات، بلكه با پرسش های خود با حامد كرزای رئيس جمهور افغانستان مصاحبه كرده است. البته اگر نبود پرسش های اصلی بالا، شايد نيازی به مصاحبه نيوزويك با كرزای هم نبود، گرچه آن سئوالات طرح نشده باشد!

كرزای در اين مصاحبه كمی بی پروا سخن می گويد. چنان كه آشكارا از امريكائی ها گله دارد و از پاكستانی ها بيش از گله! پاسخ های بی پروای او حكايت از نگرانی از همان نكاتی نيست كه دربالا آورديم؟

از آن مصاحبه نيوزويك بخوانيد:

 

- مشكل خودتان با طالبان را دست كم نگرفته ايد؟

كرزای: من مشكلات را به خوبی می شناسم. اما اينها مشكلاتی است كه از خارج افغانستان بر ما وارد می شود. شاخ و برگهای آن در داخل افغانستان هستند و ريشه آن ها در خارج از افغانستان واقع شده اند. شما نمی توانيد تروريسم را با بمباران روستاها نابود كنيد. بگذاريد راحت بگويم، پسر بچه ای 18 ساله، كاملاً فقير، بينوا، كاملاً ناآگاه از مسايل دنيا، در مدارس طلبه های پاكستان درس می خواند. معلم به او می گويد: افغانستان در دست روسها، آمريكايی ها و يهوديان است. برو افغانستان، آن ها را بكش، می روی بهشت. خوب با اين جوان چه بايد كرد؟ آيا كشتن او مشكل را حل می كند؟ آيا مردمی فقير را كه به خاطر فقر هر كاری می كنند را بايد قتل عام كرد و يا با بستن مدارس طلبگی در پاكستان، مشكل حل می شود؟

- مشرف رئيس جمهور پاكستان می گويد: نقطه ثقل طالبان در افغانستان است.

كرزای: ملامحمد عمر در كويته پاكستان است و مشرف اين موضوع را به خوبی می داند. من تمامی مشخصات ملامحمد عمر و حتی پلاك منزل و تلفن همراهش را به او دادم.

- چرا مشرف نمی خواهد ملامحمد عمر و يا بن لادن را دستگير كند؟

كرزای: اين به تاريخ گذشته پاكستان و روابط با آنها بر می گردد. لذا تا زمانی كه منطقه به برخورد جدی با تروريسم و افراط گرايی نپردازد، قطعاً اوضاع از اين كه هست بدتر می شود.