وبلاگ‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جمهوری
تنها مانده!
و.مسافری در كوير

 
 
 
 
 

اميدوارم كه برای مسئولين دولت ايران مشخص شده باشد كه نه مردم كشورهای عربی و نه دولت های كشورهای عربی پشتيبان و متحد جمهوری اسلامی نيستند.مردم كشورهای حاشيه خليج فارس سنی هستند و مطمئنا حتی  تنفر از آمريكا باعث نميشود كه از جمهوری اسلامی كه به اصطلاح يك حكومت ضد آمريكايی هست حمايت كنند.دولت های كشورهای عربی هم از قدرت ايران به شدت هراس دارند و هر روز در تلاش برای ضعيف كردن ايران هستند.مطمئنا خيلی از اين كشورهای عربی آرزو دارند كه روزی ايران را چند بخشی و تكه تكه ببينند.

 

مانور اخير به شركت بحرين و امارات و كويت بيشتر به بهانه حفظ امنيت برای پالايشگاه های نفت عربستان انجام شده است ولی همه به خوبی ميدانند كه پشت پرده اين مانور٬ حمايت آمريكا از كشورهای عربی مبنی بر حمله احتمالی ايران به آن كشورها می باشد.

 

در هر صورت واقعيتی است كه بايد توسط دولت ايران پذيرفته شود كه ايران در صحنه جهانی منزوی شده است و هيچ متحدی ندارد.حتی متحد عربی ايران يعنی سوريه چندی پيش اعلام كرد كه در مساله هسته ای نظری مشابه كشورهای عربی ديگر دارد.اكثر كشورهای عربی مخصوصا كشورهای حاشيه خليج فارس مخالف فعاليت های هسته ای ايران هستند و سوريه هم دنباله روی آنهاست.از طرفی ديگر چين و روسيه هم روز به روز به آمريكا نزديك تر ميشوند و قضيه آزمايش بمب اتم توسط كره شمالی هم باعث شد كه چين بيشتر به نظريات آمريكايی ها نزديك شود.

 

آيا حمايت های ضمنی ونزوئلا ميتواند حامی خوبی برای جمهوری اسلامی باشد؟ آيا در طول ۲۸ سال گذشته دولت ايران تا اين اندازه منزوی بوده است؟ حتی در زمان گروگان گيری كارمندان سفير آمريكا هم جمهوری اسلامی تا اين اندازه تنها نبود.