ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنرانی توام با نگرانی حسن روحانی
فرماندهی امور اتمی با رهبر است
زمان، زمان تخريب همديگر نيست
 
 
 
 

 

حسن روحانی دبير سابق شورای امنيت ملی در دومين گردهمايى سراسرى مسئولين دفاتر سياسى سازمان عقيدتى, سياسى ارتش، طی سخنانی گفت:

 اميدواريم قطعنامه تحريم تصويب نشود. می‌‏خواهند كميته تحريم سازمان ملل متحد درست كنند، مشخص است كه همه اين‌‏ها براى تحت فشار قرار دادن ايران است. زمان، زمان تخريب همديگر نيست و هر كس بدنبال تفرقه در جامعه باشد حتما انسان ناآگاهى است. امروز حتى يك نفر هم نبايد از ما جدا شود. ما حتى اگر همه دوستان داخلى را جذب كنيم، باز هم بايد در خارج كسانى را جذب كنيم و هر كشورى را كه بتوانيم با خود همراه كنيم. مسئولان كشور در مسائل مختلف مسئوليت دارند اما  در بحث هسته‌‏اى فرماندهى امور دست مقام رهبرى است و سياست‌‏هاى اصلى نيز از سوى مسئولان رده بالاى نظام تصويب می‌‏شود.