جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  روزنامه چپ گرای "يونگه ولت" چاپ آلمان
خريد 30 جنگنده اف 16
تركيه آماده شرايط جنگی می شود
 
 
 
 

 

بنا به گزارش رسيده در روز16 اكتبر گذشته قراردادی جهت خريد 30 فروند جنگنده هواپيمای اف 16، بين تركيه و آمريكا به امضاء رسيد. مبلغ پرداختی از طرف تركيه 2ميليارد 90 ميليون دلار اعلام شده است. شكاری بمب افكن های مذكور دراولين فرصت ممكن بايد به ارتش تركيه تحويل داده شود. ارتش تركيه مدعی است كه از اين جنگنده ها از مرز های خاكی تركيه مراقبت خواهند كرد. اين اصطلاح معمولا زمانی به كار می رود كه ژنرال های تركيه از ارتش جهت سركوبی كرد های ساكن منطقه آناتولی استفاده می كنند.

اگر ادعا های ارتش تركيه در رابطه با خريد اين جنگنده بمب افكن ها صحت داشته باشد وهيچ هدف جنگی ديگری در منطقه از جمله احتمال همكاری ارتش تر كيه با آمريكا در حمله نظامی آمريكا به جمهوری اسلامی مطرح نباشد، می توان تصور كرد كه در آينده نزديك حملات جديد به مواضع مبارزان كرد ساكن منطقه آناتولی آغاز شود. در فاصله زمانی سال های 1990 تا كنون تعداد 3000 روستای كردنشين منطقه هم مرز ايران و عراق توسط انواع بمب افكن های دريافتی تر كيه از پنتاگون، با خاك يكسان و تعداد 40000 كرد منطقه كشته شدند.

ارتش تركيه پس از كودتا های سال های 1960 و 1980 ، همچنان نفوذ سياسی خود را بركليه امور بويژه مسائل سياسی تركيه اعمال می كند. ژنرال ياشاربيوك آنت روزجمعه در ديدار خود از آتن، توصيه اتحاديه اروپا را مبنی بر كاهش نفوذ ارتش تركيه در امور سياسی كشور رد كرد.