ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اينترنت را به نفس نفس انداخته اند
گنداب در كوزه است
آقايان گِرد جهان می گردند!
محمد علی ابطحی

 
 
 
 
 

ابطحی ـ  سرعت در اينترنت، در دنيای كنونی كه دنيای ارتباطات نام گرفته، معيار رشد توسعه تلقی می شود. يك بار در ۷ سال پيش با آقای خاتمی با فرماندار هنگ كنگ ملاقات داشتيم، مهمترين دليل پيشرفت كشورش را در اين می دانست كه ارتباطات در آن جا پرسرعت تر از همه ی منطقه است و مجانی است. معتقد بود ارتباطات در هر جا باشد، سرمايه و پول و توسعه در همانجاست. حالا بعد از ۷ سال شنيده می شود دولت به جای عذرخواهی از مردم كه هنوز نتوانسته حتی سرعت اينترنت ايران را به اندازه ی كشورهای همسايه كند، قصد محدود كردن سرعت اينترنت را دارد! بی شك عجيب ترين خبری ست كه می توان تصور شنيدن آن را داشت. و از اين عجيب تر اين كه كارشناسان حكومتی كشف كرده اند با سرعت بالای اينترنت، بعضی ها فيلم های مستهجن را دانلود می كنند! كاش مسئولان كمی از آنچه در جامعه می گذرد، مطلع بودند تا می دانستند كسی نياز به دانلود كردن اينترنت برای ديدن آن فيلم ها را ندارد. سؤال بی پاسخ هميشگی اين است كه چرا بعضی ها گمان می بردند همه، همه چيز را در محدوده ی مسائل جنسی می بينند. ريشه يابی آن حتماً برعهده ی روان شناسان است كه عقده های مختلف افراد را می توانند بفهمند.