جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ادعای ساندی تايمز
انتشار ليست کشورهای عرب
خواهان پيوستن به باشگاه اتمی

 
 
 
 
 

ساندی تايمز در يک خبرآشکارا تحريک آميز و از قول سازمان انرژی اتمی نوشت:

بدنبال فعاليت های اتمی ايران و آزمايش های اتمی کره شمالی، کشورهای عرب، از جمله الجزيره، مصر، مراکش و عربستان سعودی تلاش هائی را برای پيوستن به گروه کشورهای اتمی آغاز کرده اند. همچنين امارات عربی و تونس نيز دراين مورد اظهارتمايل کرده اند. کشورهای عربی نيز ادعا می کنند که قصد آنان استفاده صلح اميز از انرژی اتمی است. بدين ترتيب، ايران وکره شمالی نگرانی های جهانی را در مورد احتمال توليد سلاح اتمی در جهان بالا برده اند. تهديد ايران اتمی متوجه کشورهای فاقد سلاح اتمی در خاورميانه است. با ادامه برنامه های اتمی ايران، برای آژانس انرژی اتمی مشکل خواهد بود که به کشورهای ديگربگويد شما نمی توانيد تکنولوژی اتمی داشته باشيد و امريکا نيز توانايی توقف آن را نخواهد داشت.  از هم اکنون رئيس جمهور يمن طرح توليد نيروگاه اتمی اين کشور با همکاری امريکا را اعلام کرده است. چه کسانی در ده سال آينده مسئول اتمی شدن اين کشورهای خواهد بود؟  وقتی کشوری به سلاح اتمی دست پيدا کرد متوقف کردن آن از طريق نظامی  بسيارمشکل است.

شايد به همين دليل باشد که پنتاگون بر سرعت خود برای تهيه نقشه حمله به تاسيسات اتمی کره افزوده است. مقامات پنتاگون می گويند ما برای نابودی تاسيسات اتمی کره شمالی و برگرداندن اين کشور به 10 سال پيش راه های نظامی مختلفی را دراختيار داريم. علاوه بر استفاده از سلاح اتمی برای حمله به کره شمالی، می توانيم  با پرتاب موشک کروز از طريق زيردريائی ها و کشتی هايی امريکا و يا بمباران آن با بمب افکن های بی 52  و بی 2 اقدام کنيم.  نيروهای ويژه کماندويی که در کره پياده خواهند شد نيز می توانند در از بين بردن تاسيسات اتمی "يونگ بوين" کمک کنند.