ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ابتکار خبرگزاری انتخاب
دست احمدی نژاد
کم کم برای
مردم رو شده
 
 
 
 

 

خبرگزاری انتخاب در يک ابتکار خوب روزنامه نگاری، متن يکی از جديدترين سخنرانی های احمدی نژاد را همراه با نظر خوانندگان اين مقاله دراين روزنامه منتشر کرده است. اين سخنرانی در مسجد جامع نارمک ايراد شده و سايت "رجا نيوز" که وابسته به مصباح يزدی و طرفدار احمدی نژاد است و دست همسرجنجالی سخنگوی دولت هم در آن بند، منتشر کننده اختصاصی آنست. خبرگزاری انتخاب سخنرانی را از همين سايت گرفته، منتشر ساخته و روزهای بعد نظر خوانندگان اين سخنرانی را هم پرسيده و منتشر کرده است. کسانی که نظر داده اند بايد دارای هويت واقعی باشند، زيرا با فضای امنيتی که بر مطبوعات و رسانه های کشور حاکم است، اگر چنين نباشد گريبان منتشر کننده را خواهند گرفت. بر همين اساس اين نظرات خود، مهم تر از اصل سخنرانی اند. اين ابتکار سايت انتخابات عينا در زير می آوريم. البته با عنوانی که خود انتخاب کرده ايم:


خبرگزاری انتخاب : بخشی از سخنرانی منتشرنشده رييس جمهور در مسجد جامع نارمك به نقل از سايت نزديک به رييس جمهوز و حجت الاسلام مصباح يزدی در پی می آيد:

عزيزان من! مأموريت ما اين است كه در اين سرزمين الگو بسازيم. دنيا  الآن تشنه ی الگو است. فطرت ها بيدار شده، انديشه ها باز شده، دلها متوجه  معنويت شده، دنبال الگو می گردند.

ای كاش اين دستگاه های رسانه ای ما بيايند همين ارزيابی ها و سنجش هايی كه در دنيا دارد انجام می شود اين ها را منتشر كنند. محبوب ترين ملت ها در دنيا امروز ملت ايران است. حالا  راه حل بدهيد، برنامه بدهيد، كمك كنيد! ما بايد امروز در ايران يك جامعه الگو بسازيم. جامعه ی ايمانی، جامعه ی امام زمانی، جامعه ی علوی و مهدوي؛ و اين وظيفه ای همگانی است.

عزيزان من! محور جامعه علوی، عدالت است. اصلاً اميرالمؤمنين شهيد شده به خاطر عدالت؛ قتل فی محراب عبادته لشده عدله.

عدالت دلها را هم نزديك می كند؛  انسجام درست می كند، آبادانی و امنيت می آورد. شما می دانيد بعد از دعوت به توحيد، مهمترين مأموريت امام زمان  برپايی عدالت است. غير از اين است؟ يَملَأُ اللّه به قِسطا وَ عَدلا بَعد ما مَلئت ظلماً و جَوراً.

قسط و عدل  را در دنيا حاكم می كند. اصلاً خدا كتاب و ميزان را با انبياء فرستاد برای اين كه مردم را تشويق كند برای برپايی قسط و عدالت.

البته می دانيد اجرای عدالت سخت است. در دنيا می بينيد ما به اين ابرقدرت ها می گوييم اگر قانون است، برای همه يكسان است. چقدر سختشان است؟ خيلی بر اينها سخت است بگويی برای همه قانون يكسان است.

عزيزان من! قانون برای همه. البته خوب سخت است. فردی عادت كرده با يك تلفن  هر كاری دلش می خواهد انجام بدهد. مثلاً حالا فرض كنيد تلفن بزند، يكی از اين طرف می گويد: شما؟ می گويد: من فلانی هستم. می گويد: امرتان را بفرماييد. می گويد: اين كار بشود، ميگويد: برای چه بشود؟ خيلی سخت است. مثلاً رئيس يك سازمان بوده. رئيس يك قوه ای بوده، رئيس يك وزارتخانه ای بوده، برای خودش، نه خودش، تلفن بزند، صد ميليارد تومان وام بريز به حساب فلانی. حالا زنگ ميزند، می گويند بسيار خوب، بايد بررسی كنيم، اينطوری نمی شود. سخت است.

اجرای عدالت سخت ترين مرحله برپايی جامعه نمونه است. چون شما در اجرای عدالت با اطرافيان سر و كار دارد. با كسانی كه مدعی اند سر و كار داريد. آن هايی كه مدعی اند. طرف می گويد آقا من سی سال همراه امام مبارزه كردم، تو چه حق داری اصلاً از من بپرسی؟ شما بايد بيايی جواب بدهی.  شما سی سال قبل در تهران، يك خانه هشتاد متری كلنگی داشتی، از اول انقلاب هم در رأس مسئوليت بودی، چطور در قيطريه مثلاً يك خانه دوهزار متری دارد؟ قانون اساسی می گويد بايد بيايی جواب بدهی!

احمدی نژاد را همه ی شما می شناسيد. بالاخره من يك خانه كلنگی دارم كه انتهای اين كوچه هدايت است. اگر رفتم و مسئول شدم بعد از چهار سال يك مرتبه در پاسداران و اقدسيه يك خانه دوهزار متری خريدم، شما بباييد مرا مؤاخذه كنيد و بگوييد از كجا آورده ای؟ تو كه صبح تا شب كار می كردی، از كجا آوردی؟

اين قانون اساسی ماست. قانونی كه امام امضاء كرد. مشخص است كه وقتی به اين افرادی كه در مقابل عدالت ايستاده اند، بگويی: تو، فاميلت، دخترت، پسرت، برادرت، از كجا اين قدر آورده كه هر كجا می رويم وارد می شويم، می بينيم كه رد پای شما هست، ناراحت ميشود. البته اين ناراحتی برای ما قابل اعتنا نيست.

سؤال كرديم می گوييم آقا جان! بالاخره كشور هم كارخانجات و صنايع بزرگ می خواهد و هم صنايع كوچك. هم مغازه می خواهد، هم خواربارفروشی كوچك می خواهد و هم سوپرماركت بزرگ. يك كشور است و همه چيز می خواهد. اما سؤال می كنيم می گوييم آقا چرا پنج تا جوان، با هزار بدبختی رفته اند، پدر كارگر، كارمند پول درآورده، اينها را بزرگ كرده، دانشگاه درس خوانده اند يا رفته اند يك فنی ياد گرفته اند، حالا دور هم جمع شده اند، صد ميليون تومان می خواهند يك كارخانه  كوچك بزنند، كار شرافتمندانه، سه سال می دوانيد و می بری و می آوری،  اما يك آقايي500 ميليارد تومان، 300 ميليارد تومان، 50ميليارد تومان گرفته است؟ تا اين سؤال را مطرح می كنی، می گويند فلانی می خواهد اقتصاد را بر هم بزند! عجب! اقتصاد اين است كه از 70 ميليون يك عده قليلی دستشان باز باشد، بقيه دستشان كوتاه؟ اين اقتصاد است؟

ما انقلاب كرديم كه بگوييم اين اقتصاد را نمی خواهيم. البته ما سوسياليستی هم نمی انديشيم. ما می گوييم كشور كارخانه بزرگ هم می خواهد اما در كنار آن كارگاه كوچك هم می خواهد. هر  دو مورد را بايد يكسان ديد.

می گويند فلانی می خواهد فقر را در كشور توزيع كند. اين توزيع فقر است كه می گوييم كه ، ثروت بايد در كل كشور بچرخد؟ اين توزيع فقر است كه می گوييم، آقا! كشاورز زحمت می كشد، محصولش را می دهد، همانجا پولش را بدهيد؟ نه اينكه كشاورز دوسال معطل شود، اما آن يكی پيش خريد شود. اگر آن را پيش خريد می كنی، محصول كشاورز را هم پيش خريد كن، دستت ر ا هم می بوسيم. خُب سخت است ديگر.  

می گوييم آقا دست هايی كه ناعادلانه دراز شده بايد كوتاه شود، عصبانی می شوند. عزيزان اجرای عدالت سخت است. فحش خوردن دارد، آن قدر سخت است كه گفتند اميرالمؤمنين مگر نماز هم می خوانده؟ اين قدر سخت است و ما وظيفه داريم. بايد بايستيم. با هم بايستيم، كار كنيم، تلاش كنيم.

من آن شب در تلويزيون عرض كردم، واقعاً در بعضی بخش ها يك مبارزه جدی است. آقا پشت تريبون می رود، آنجا كه می خواهد استفاده كند می گويد من صدر درصد طرفدار اين دولتم. می گوييم بسيار خوب ما مخلص شما هستيم، ما اصلاً خودمان كسی نيستيم. ما خودمان طرفدارد ملتيم، من يادم است، فردی سخنرانی می كرد، همين سه ماه قبل در يك جلسه ای بوديم، شروع كرد خطاب به يكی از مسؤولين كه چرا اسامی مفسدين اقتصادی را اعلام نمی كنيد؟ داد و بيداد، بالاخره من گفتم آقا دعوا نكن. رفت مصاحبه كرد كه آقا اين خيانت است كه شما اسامی مفسدين اقتصادی را اعلام نمی كنيد.

گفتيم بسيار خوب، هفته قبل ما آمديم و گفتيم آقا اگر اينها نروند تكليفشان را با بانك روشن بكنند، اسامی شان اعلام خواهد شد. همان آقا پريده؛ آقا يعنی چی، امنيت اقتصادی را تو به هم زدی. آقا مگر امنيت اقتصادی يعنی فساد و پارتی بازی؟ چه كسی گفته كه با پارتی بازی و رشوه و فساد امنيت اقتصادی می آيد؟ اين دروغ است. امنيت اقتصادی يعنی سيستم سلامت و سالم باشد. هركس خواست كار كند،  سر هر چهارراهی يقه اش را نگيرند و بگويند باج بده! اين می شود امنيت اقتصادی. نه اينكه يك عده هر چقدر، اصلاً قانون گذراندند كه آقا هركی هرچی خواست صادر بكند دولت حق ندارد جلويش را بگيرد. عجب! حالا كه قيمتش دوبرابر شد ما چه كار بكنيم؟

اينجا بالاخره ما گاز، نفت، بنزين، كود و سم و آب را ارزان در اختيار اين قرار می دهيم. قيمت آن هم بالا رفته است. گفتم: چرا؟ گفتند: قيمت جهانی. مردم در فشار هستند. بايد جلوی آن را بگيريم. اين كه نمی شود دست هركس پولدار بود برای اجحاف در حق مردم باز باشد. ما نمی گوييم دست ها بسته باشد، اما آنجا كه اجحاف به مردم بايد دستها بسته باشد.
اين يك مبارزه است، كار سنگين است، كار مستمر و همه جانبه است، البته در آن ناسزا و تهمت شنيدن هم دارد. بالاخره دنيايی است. يك حرفهايی می زنند. بعضی وقتها انسان خنده اش می گيرد و بعضی وقت ها متأسف می شود. چه خبر است؟

بايد به اين افراد تذكر داد: قارون رفت. شما هم خواهيد رفت. چه خبرتان است؟  بچه های تو، فاميل تو،  پسرعمه، پسرخاله، دوست، حزب و گروه تو، اين ها حق دارند، اما بقيه مردم چه؟ آنها فرزند ندارند؟ حق ندارند؟ خب اين ها هم دارند.

------

 

نظرات كاربران :

آقای احمد نژاد اگر شما به جای نان وپنير بهترين عسل را بخور به جای خانه كلنگی درخانه 2000 زندگی كنی بهتر ازاين است كه با سياستهای غلط وافراطی نان شب و نان وپنير مردم عادی را از آنها بگيری .دست بردار به جای اين شعارها  امروز به واقعيت ها توجه كن كه فردا دير است

عليرضا

اقای احمدی نزاد من يک خانه کاهگلی دارم ويک پزو 405 قديمی برای ما نان اب نمی شود فکر اساسی کن جنجال درست کردن که کاری نداره تو را به خدا بسه ديگه خسته شديم
جهانگيرسلطاني

ماکه شبانه روز شما رو دعا می کنيم چون اعتماد به نفس ايرانيان را بالا برديد و هر کسی رو ميبينی دلش هوای رياست جمهوری کرده .لطفا دست از فيلم بازی کردن برداريد و مملکت را ازبين نبريد .

جناب آقای احمدی نژاد

نزديک به يکسال ونيم است به حرفهای شما بادل وجان گوش ميدهيم و به خود ميباليم به واسطه داشتن رئيس جمهور شجاع وباايمان . ايکاش درمسائل داخلی نيز زره ای از اين شجاعت وبی طرفی را چاشنی کار خود ميکرديد تا آنوقت ببينيد ملت شهيدپرور چگونه درراه حق وعدالت سرو جان خود رافدا خواهند کرد.البته بعيد ميدانم شما در مسائل داخلی بتوانيد قاطع خمل کنيد دليل اين ادعا پرونده اختلاف 144 خانوار ساکنان برج ب 2  مهستان در شهرک قدس باشرکت ساختمان سازی مهستان ميباشد که درزمان شهردار بودن جنابعالی به راحتی خوردن يک ليوان آب حق مردم را ضايع اعضای هيئت مديره وقت مجتمع مسکونی را تهديد به بازداشت نمودند . جهت اطلاع آقای قالی باف هم ظاهرا ازپس اين شرکت اختاپوسی برنيامده وهمچنين پرونده مفتوح است بعد از 4 سال .حال کلاه خود راقاضی کنيد آيامردم باد به حرفهای شما اعتماد کنند ؟

به اميد روزی که ظابطه به جای رابطه در ميهن اسلامی جايگزين گردد.

بسمه تعالی

از آقای احمدی نزاد بپرسيد برای حمايت از کشاورزان از شيلی ميوه وارد ميکنند؟
از آقای احمدی نزاد بپرسيد برای حمايت از همان چهار تا جوان که طک کارخانه کوچک درست کردند تعرفه وردات چادر مشکی را کم کردند؟

lotafan beh aghaye ahmadi nezhad begooiid aval soale az koja avardehie ra az dooste aziz va moshaverash miliardere (keh baraye vezarate naft moarefi kardeh bood) beporsad. agar aghaye ahmadi nezhad balad ast bil bezanad bayad aval az baghcheh khod shoroo konad.

اميدواريم عملا هم اينطور باشد.

از عمل کار بر آيد به سخنرانی نيست ااا خوبست آنهمه وعده هايی که در سفرهای استانی پر هزينه به مردم داده شده با گذشت يک سال واندی ارزيابی گرديده وميزان پيشرفت را در سيمای جمهوری اسلامی ايران عينا به سمع ونظر مردم شريف ايران برسانندتا مردم خودشان قضاوت کنند. در خصوص اشتغال نزديکان و فاميل بازی هم واقعيت اين چنين نيست . خود رياست محترم جمهوری بهتر می دانند که چه حرمت هايی را به ناحق در ادارات  و وزارتخانه ها و از جمله در همان نهاد رياست جمهوری ذبح شرعی می شود و عزل ونصب های غير شرعی و غير قانونی صورت می پذيرد ؟

هيچ اتفاق جديدی در دنيا نيافتاده است بلکه آقای اجمدی نژاد تازه دنيا را می بينند,که حالا فکر کردند در دنيا خبر جديدی اتفاق افتاده و همه تشنه هستند و او می خواهد الگو بدهد.نخير آقا شما تازه بعد از رياست جمهوری بعضی چيز ها را می بيني

سلام دکتر....

به والله قسم الان يه سال و اندی گذشت. برای ما که کاری نکردی هيچ بدترشم کردی. از طرف ملت اجازه داری تو اين 3 سال باقی موندا فکر خودت باشی. اميدوارم حداقل برای خودت يه چی بشی. ( که با سياستی که از شما ديدم اونم بعيد )
ياسر

نفس عمل بالا تر از عمل است.اميدواريم که دست اقا زاده ها برای هميشه کوتاه شود .نام انها را هم احتياج نداريم.فقط بروند

جناب آقای احمدی نزاد

خدا را شكر كنيد كه همين خانه كاهگلی را داريد چون اگر قرار باشد هر دولتی مثل دولت شما با آن وعده های كوچك هزينه های مسكن را بزرگ كند بعيد است كه كسی را بتوان در حال و آينده پيدا كرد كه دغدغه مسكن نداشته باشد.

فاطمي