ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  انحلال مجلس
با هنرمندی، محمدرضا باهنر
 
 
 
   

محمدرضا باهنر، نايب رئيس و گرداننده مجلس هفتم و از طراحان و دفاع کنندگان از طرح انحلال جمهوری و برپائی حکومت اسلامی (در مصاحبه منتشره وی در آستانه انتخابات مجلس پنجم) روز گذشته در مجلس بعنوان مدافع انحلال مجلس معرفی شد.

اکبر اعملی نماينده تبريز در مجلس‌ به خبرنگاران پارلمانی گفت: باهنر منويات كسانی را در مجلس تعقيب می‌‏كند كه با موجوديت مجلس و در حالت خوش‌‏بينانه با اقتدار اين نهاد تجلی‌‏دهنده اراده ملت در اركان تصميم‌‏گيری كشور موافق نيستند، اينها حتی چنانچه فرصت يابند چه بسا از تعطيلی اين ركن اساسی نظام نيز استقبال می‌‏كنند.

كارشكنی‌‏ها و يا تلاش‌‏های بی‌‏پروای وی برای منصرف كردن نمايندگان از طرح تذكر، سوال، استيضاح و تحقيق و تفحص و بويژه استيضاح و طرح تحقيق و تفحص كه اخيرا در دستور كار مجلس قرار گرفت نشان دهنده همين گرايش اوست.

شيوه‌‏هايی كه برای منصرف كردن نمايندگان از انجام وظايف قانونی خود اتخاذ می‌‏شود اخلاقی نيست. مثلا اخيرا وی برای منحرف كردن برخی افراد جهت پس گرفتن امضای خود از طرح تحقيق و تفحص از هزينه‌‏های تبليغاتی رياست‌‏جمهوری، عده‌‏ای از امضا كنندگان را گردهم آورده و در آن جا عنوان می‌‏كند كه اگر اين تحقيق و تفحص به نتيجه برسد، فردا نوبت به ارائه طرح تحقيق و تفحص از هفتمين دوره انتخابات مجلس خواهد رسيد و در اين صورت من بايد پاسخگو باشم. اگر واقع بينانه به اين قبيل اقدامات توجه كنيم، با عنايت به حضور برخی از خويشاوندان باهنر در هيات دولت و نفوذ متقابل باهنر و دولت بر يكديگر شايد بتوان اعمال نفوذهای جانبدارانه باهنر به نفع دولت را توجيه كرد.