ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

به بهانه جلب مردم به مساجد و نماز جمعه ها
دولت، يک ميليارد تومان
به مساجد ومصلاها تزريق کرد

 
 
 
 
 

دولت در نشست يکشنبه شب خود، يک بودجه يک ميليارد تومانی برای مساجد و مصلاهای استان تهران تصويب کرد. بهانه اين مصوبه تلاش برای کشاندن مردم به مساجد و نماز جمعه هاست، اما از آنجا که کسی با تبليغات و زرق و برق و چراغ های رنگی به مساجد نمی رود، بی شک اين بودجه به جيب امامان اين مساجد و گردانندگان شبکه مداحان وابسته به مساجد خواهد رفت و در اساس نيز هدف از تصويب اين بودجه همين است: حمايت از شبکه های سازمانی مساجد در آستانه دو انتخابات شوراها و خبرگان.