ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ديدار دانشگاهی با آيت الله صانعي
مردم ناآگاه نيستند
افراد متحجر، مردم را نادان می خواهند

 
 
 
 
 

 

آيت‌الله صانعی، با اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران و... گفت: «بايد جلوی سوءاستفاده از مذهب و عوام‌فريبی گرفته شود. هركسی كه دروغ می‌گويد و عوام فريبی می‌كند يا به افراد عوام فريب و قدرت‌های ستمگر و ارتجاعی و مخصوصا كسانی كه می‌خواهند دانشگاه‌ها يا استقلال حوزه‌های علميه را از بين ببرند كمك می‌كند، گناهكار و مجرم است.  رشد يك كشور زمانی ممكن است كه نخبگان درد آن را تشخيص دهند و همين كه شما درد را لمس می‌كنيد و می‌دانيد كجا بايد حركت كرد و كجا نبايد، بسيار خوشحال‌كننده است. پس از انقلاب امام (ره) قدرت را به مهندسي(موسوي) داد كه از دانشگاه آمده بود و آن مهندس چنان خوب عمل كرد كه امام راحل تا آخر از وی پشتيبانی كردند.  اگر امروز استادانی را از هيأت‌های علمی كنار می‌زنند به اين دليل است كه افراد وابسته به تحجر و افرادی كه می‌خواهند مردم نادان باقی بمانند، می‌خواهند به دانشگاه ضربه بزنند و نيزه ستمشان را متوجه دانشگاه می‌كنند.  اينكه برخی می‌گويند ملت ما ناآگاه است اشتباه است. البته قدرت تبليغ خيلی زياد است و گاهی می‌تواند مردم را فريب دهد. تاريخ انقلاب را حفظ كنيد، چون هميشه تاريخ‌ها تحريف شده و يكی از چيزهايی كه امروز می‌بينيم تحريف تاريخ انقلاب است. كسی كه اصلا امام را نديده و اصلا معتقد نبوده امروز می‌بينيم چگونه مبانی امام(ره) را تشريح می‌كند.

دراين ديدار معصومه ابتکار، سخنگوی دانشجويان خط امام و مشاور در کابينه محمد خاتمی نيز حضور داشت.