ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دو کلام هم
درباره
خبرگزاری فارس

 
 
 
 
 

روزنامه خراسان: در نشست هفتگی سخنگوی دولت خبرنگار روزنامه خراسان سوالی را از الهام پرسيد مبنی بر اين كه آيا وزارت اطلاعات اقدامی برای شناسايی عوامل توزيع كننده شبنامه عليه دولت‌های قبلی در حاشيه نمازجمعه روز جهانی قدس انجام داده است يا خير؟ پيش از آن كه سخنگوی دولت به اين سوال پاسخ دهد خبرنگار خبرگزاری فارس در اعتراض به طرح اين سوال از خبرنگار خراسان خواست تا يك كپی از اين شبنامه را نشان دهد در غير اين صورت او اجازه نخواهد داد چهار تا خبرنگار بخواهند عليه دولت فضای روانی ايجاد كنند. خبرنگار خراسان در پاسخ به او فقط به ذكر اين نكته اكتفا كرد كه مگر شما سخنگوی دولت هستيد كه از من توضيح بخواهيد، اجازه بدهيد سخنگوی دولت اظهارنظر كند... در پی اين رخداد سايت رجانيوز كه جزو سايت‌های طرفدار دولت محسوب می‌شود خبرنگار خراسان را به شدت مورد حمله قرار داده و او را به دنباله‌روی از پروژه فضاسازی عليه دولت متهم كرده و نوشته است: پروژه فضاسازی منفی عليه دولت و حاميان آن، توسط خبرنگار يكی از روزنامه‌های عوام‌زده مخالف دولت در جلسه هفتگی سخنگوی دولت پيگيری شد. پروژه‌ای كه با تيزبينی دو تن از خبرنگاران متعهد حاضر در جلسه ناكام ماند.