ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پديده جديد درتهران
پارازيت های تصويری
روی کانال های سيمای ج. ا
يادداشت های شهر شلوغ- سيامک زند

 
 
 
 
 

 

پارازيت روی تلويزيون های ماهواره ای به يک مضحکه در تهران تبديل شده است. اولا در محلات مختلف تهران، کانال های سيمای جمهوری اسلامی هم افتاده اند توی چاله پارازيت و در تمام طول روز، همه آنها را نمی توان گرفت. دوم و از همه خنده دار تر، اينکه حالا خيلی ها در خيلی از محلات تهران، بجای يک بشقاب، يا يک "ديش" دوتا سوار کرده اند تاهم بتوانند تلويزيون های ماهواره ای را بگيرند و هم سيمای جمهوری اسلامی را. يک ديش داخلی، يک ديش خارجی!

شرکت های فنی که اين روزها بجای يک بشقاب، برای نصب دو بشقاب به خانه ها فراخوانده می شوند، می گويند مسئولين پارازيت ساختمان های بلند تهران را در محاسبه خودشان نگنجانده بودند و به همين دليل در محلاتی که ميان ساختمان های بلند گير کرده اند و يا مسير آنها قرار دارند همه کانال های سيمای جمهوری اسلامی قابل گرفتن نيست. کانال های 1 و 2 و خبر بيش از کانال های ديگر مشمول اين پارازيت  ناخواسته شده اند.

يکی از نصاب ها(شرکت های نصب آنتن و ديش) می گفت: چون نتوانستند ديش ها را جمع کنند وحريف نشدند حالا روی تقويت پارازيت متمرکز شده اند و اين تقويت گريبان سيمای جمهوری اسلامی را هم گرفته است! حالا در خيلی از محلات اگر مامور هم بياد و بره روی پشت بام نمی تواند ثابت کند که اين ديش برای گرفتن سيمای جمهوری اسلامی است و يا برای گرفتن ماهواره؟!

شايد بزودی ديش ها را رنگی کنند. مثلا ديش سبز برای جمهوری اسلامی است و هر کس ديش رنگ ديگری داشته باشد منافق، ضد انقلاب و ماهواره ايست!