ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با انتشار نامه سرگشاده نماينده مجلس
جزئيات بيشتری از
تقابل نظامی با کارگران بندر ديلم
وزير کشور به مجلس فراخوانده خواهد شد؟

 
 
 
 
 

گشودن آتش از سوی نيروی انتظامی به روی کارگران بندر ديلم، روز گذشته با انتشار نامه سرگشاده نماينده بوشهر در مجلس هفتم به وزير کشور، وارد مرحله ای شد که اگر پيگيری شود، بايد وزير کشور به مجلس فراخوانده شود تا درباره تقابل های نظامی اخير با اعتراض های کارگری توضيح بدهد. نماينده بوشهر، ماجرا تيراندازی به کارگران را عمدتا با هدف تسويه حساب های خطی و سياسی با فرماندار و مقامات محلی در نامه خود مطرح کرده و به همين دليل بايد منتظر واکنش های جدی تر بود.

نماينده بوشهر در نامه خود به مصطفی پورمحمدی ضمن مقدمه ای که با اهداف محلی خود او در انطباق است، درباره تيراندازی به سوی کارگران نوشت: ... در روز روشن و در منظر ديدگان مردم و با عنوان مبارزه با قاچاق كه هيچ گونه واقعيتی ندارد، كارگران و رانندگان شاغل در اداره گمرك به رگبار گلوله بسته می‌‏شوند و كارگر مستضعفی به نام مرحوم بارونی حقيقت با اصابت گلوله به مغزش بلافاصله جان باخته و تعداد ديگری زخمی می‌‏گردند.

تشنج و ناآرامی و هيجانات روحی ناشی از مرگ يك كارگر بی‌‏گناه تمامی دامنه شهر را از روز شنبه چه كسی جواب بی‌‏تدبيری و لجبازی فرماندهی انتظامی بوشهر را در برخورد با سرنوشت مردم يك شهر خواهد داد؟ پيگيری اينگونه رفتارهای غيرمردمی كمترين خواسته نمايندگان استان بوشهر است.