جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با استفاده از گزارش های مجلات اشپيگل و اشترن
اروپای تاريک
پس از حمله نظامی به ايران
ترجمه و تدوين "عسگرداودی"

 
 
 
 
 

 

قطع جريان برق شب شنبه گذشته بخشی از غرب اروپا را در خاموشی، وحشت و ناامنی فرو برد. بين ساعات22 تا 23 شب به طور ناگهانی بخش گسترده ای از مناطق مسکونی کشورهای آلمان، فرانسه، بلژيک، اسپانيا، اتريش و حتی بخشی از مناطق کشور مراکش در خاموشی مطلق فرو رفت. برای مردم ساکن اروپا که شايد درطول عمر خود يک بار هم خاموشی و قطع جريان برق را به ياد ندارند، اين اتفاق با شوک، نارضايتی و احساس نا امنی همراه شد. البته ناراحتی آن ها نيز چندان بی دليل نبود، زيرا در چنين مواقع نادری اتفاقات نادری نيز به وقوع می پيوندد. گير کردن در آسانسور تا حد خفگی، معلق ماندن در بين زمين و هوا برای کسانی که در مراکز تفريحی بر روی اسباب بازی های متحرک سوارند و يا بر روی تله سيژهائی که آن ها را به ارتفاعات مراکز تفريحی و کوهستانی منتقل می کند. موارد ذکر شده از جمله مواردی بود که در جريان قطع برق در بخش غربی اروپا به وقوع پيوست. در ساعات قطع جريان برق و در تاريکی شب به مغازه ها حمله و دستبرد زده شد، کارخانه ها از حرکت ايستادند و کارگران مقابل دستگاه هائی که با برق کار می کنند فلج شدند. عدم کارکرد چراغ های راهنمائی در سر چهار راه ها بويژه در تاريکی شب به تصادفات متعددی منجر شد. تلويزيون ها و ديگر وسائل صوتی تصويری ساکت شدند، تلفن ها از کار افتادند، دستگاه های اعلام خطر عمل نکردند، مراکز آتش نشانی در جريان آتش سوزی ها قرار نگرفتند، فقط در يک مورد درشهر کلن آلمان چهار جوان در حمله به يک فروشگاه مرکز فروش تلفن دستی شمار زيادی تلفن دستی و ديگر لوازم ميکرو صوتی - تصويری را به سرقت بردند و حدود 70 تن از مردم شهر کلن از جمله زنان و کودکان بر روی کابينت های تفريحی در حال عبور از روی رود خانه راين متوقف و در تاريکی شب درآسمان و بربالای رود خانه تاريک وحشتزده و سرگردان ماندند. دير رسيدن به محل کار نيز باعث در هم ريختگی های کاری شد. موارد مشابه و متعدد ديگری در ديگر شهر های آلمان، بلژيک، اسپانيا، اتريش، ايتاليا، فرانسه و مراکش بوقع پيوست . در مجموع 10ميليون نفر از مردم اروپا با اين خاموشی گسترده مواجه شدند. عامل قطع جريان برق، عبور يک کشتی تفريحی  مسير کوتاه بر روی رود خانه امس (واقع در شمال آلمان و منتهی به دريای شمال) بود که در برخورد با کابل های عبور دهنده جريان الکتريسيته از روی رود خانه مذکورباعث قطع جريان برق شد. البته اين دليلی است که اعلام شده و معلوم نيست دليل اصلی همين حادثه باشد. حادثه قطع برق با عکس العمل های شديد وزرای اقتصاد آلمان از ايالت بايرن و وزير محيط زيست مواجه شد. رومانو پرودی نخست وزيرايتاليا نيز در اين رابطه مستقيما اعتراض خود را اعلام کرد. البته مخاطب تمامی اعتراض ها کنسرن توليد کننده انرژی «ااون» بود که با اتهام صرفه جوئی و عدم اختصاص بودجه ضروری عامل اين مشکل شناخته شده است.

آنچه که اتفاق افتاداست اکنون در اروپا عينيت بررسی اين موضوع را فراهم می کند که اگر زمانی اروپا صنعتی به هر دليلی با مشکلات مشابهی مواجه شود و در عين حال نيز نتواند انرژی فسيلی (نفت و گاز) را جانشين - حتی موقت- چنين شرايط بحرانی کند، چه اتفاقی می تواند بوقوع بپيوندد. تصور يک اروپای بدون انرژی هسته ای که در تامين انرژی فسيلی نيز به دلايلی از جمله( مثلا حمله نظامی آمريکا به ايران) نا توان است، جز يک کابوس بزرگ چه چيزی می تواند باشد؟ چنين کابوسی دولت مردان اروپا را به تعمق بيشتری وا می دارد. اين دولت مردان حق دارند که در همراهی با آمريکا جهت تهاجم گسترده بر عليه ايران و گسترش جنگ در منطقه نفت خيز خليج فارس، با ترديد و دو دلی بيشتری عمل کنند. تاريخ نشان خواهد داد که دولت مردان اروپائی تا چه اندازه واقع بين هستند.