ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش های تحريک آميز مطبوعات فرانسه و روزنامه السياسه کويت
سپاه پاسداران قصد اشغال
کشورهای خليج فارس را دارد
!

 
 
 
 
 

مانورهای پياپی سپاه پاسداران و بويژه آن بخش از اين مانورها که در خليج فارس انجام شده و يا می شود، بتدريج به ضد تبليغی عليه ايران در کشورهای خليج فارس تبديل شده و ايران را خطری نظامی برای منطقه تبليغ می کنند.

درهمين ارتباط روزنامه السياسه کويت، با تحريک آميز خواندن مانور درحال اجرای سپاه پاسداران و با تکيه روی ادعای فرمانده نيروی زمينی سپاه "زاهدی» که توان نيروی زمينی سپاه پاسداران را عمليات تا عمق 1400 متر- در يک مصاحبه خبری- مطرح کرد، نوشت:

نيروهای سپاه پاسداران ايران در جريان مانور اخير خود در خليج فارس، نحوه حمله واشغال مناطقی در فاصله 1400 كيلومتری راتمرين کرده اند.

عمق اين عمليات نشان می دهد كه نيروهای عمل كننده، در واقع، قصد تمرين نحوه اشغال كشورهای مجاور ايران تا شعاع 1400 كيلومتری، يعنی تا اسرائيل را دارند! بخصوص كه اين تمرين نظامی، دقيقا با آغاز بازرسی بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی از دستگاه های سانتريفوژ جديد ايران انجام گرفته است.

السياسه کويت با تحريک ديگر کشورهای خليج فارس نوشت: مطابق گفته های فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران ايران تمامی كشورهای حوزه جنوبی خليج فارس در داخل شعاع عمليات  قرار دارند و آخرين نقطه، اسرائيل است كه در 1400 كيلومتری خاك ايران قرار دارد.

روزنامه لوفيگار چاپ فرانسه نوشت که جمهوری اسلامی در جريان مانور اخير خود، موشک های بالستيک را آزمايش کرده است. اين موشک ها ويژه حمل کلاهک های اتمی است، بيش از 2 هزار کيلومتر برد دارد و قادر است اسرائيل، جنوب اروپا و نيروهای مستقر در خليج فارس را هدف قرار دهند.

روزنامه لوموند نيز در همين رابطه نوشت: اروپا نگران تلاش ايران برای دستيابی به بمب اتم و توسعه سلاح های بالستيك است.