ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

احمدی توکلی: ناز امريکا را نمی کشيم!
شرط مذاکره، همکاری و پيمان
با امريکا، از نظر احمد توکلی

 
 
 
 
 

احمد توكلی وزير کار جنجالی دولت ميرحسين موسوی، نماينده کنونی مجلس و از کانديداهای ثابت انتخابات رياست جمهوری در دوره های هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد، که ظاهرا وابسته به گروه زاويه دار با دولت و احمدی نژاد در جناح راست حاکم بر مجلس است، به خراسان سفر و در دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی کرد. دراين سخنرانی توام با پرسش و پاسخ، توکلی، درباره مناسبات با امريکا از جمله گفت:

« ما ارتباطمان را با آمريکا قطع نکرديم، اين ايالت متحده آمريکا بود که رابطه‌اش را با ما قطع کرد. علتش هم اين بود که يک راهبرد سياست خارجی محکم امام (ره) اين بود که اسرائيل و آفريقای جنوبی (آن موقع) را به رسميت نمی‌شناختيم، با حفظ موضعمان با همه رابطه را لازم می‌دانستيم و آمريكا از موضع اربابی قطع رابطه کرد. چرا نازش را بکشيم؟ هر بار هم که نرمش زبانی نشان دادند برای مذاکره با ما، پيش شرط می‌گذارند، ما را به جلسه محاکمه دعوت می‌کنند. می‌گويند چرا شما از تروريسم حمايت می‌کنيد؟ حقوق بشر را نقض می‌کنيد؟ سلاح کشتار جمعی داريد؟ و آزادی را سرکوب می‌کنيد؟ آدم با عقل سليم، وارد جلسه‌ای می‌شود که طرفش دادستان، قاضی و زندانبان است؟

ما ترجيح می‌دهيم آقا بالا سر نداشته باشيم، اما همکار، هم پيمان و طرف مذاکره اشکالی ندارد. ارتباط با آمريکا الان به نفع ما نيست، تا موقعی که او از موضع سيادت با ما برخورد می‌کند ضررش بيش از منفعتش است؛ قطع ارتباط منفعتش بيش از ضررش است.