ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بعد از"فدراسیون بین المللی فوتبال"،

نوبت "کنفرانس بین المللی کار" می رسد

دخالت های بی وقفه دولت

درامور تشکل های غیر دولتی

 
 
 
 

آينده‌نو نوشته است:

عملكرد يك سال و دو ماهه دولت نهم نشان از آن دارد كه دولت از وظيفه نظارتي خود بر تشكل‌هاي مدني فاصله گرفته و حيطه اختيارات خود را به دخالت گسترش داده است. ميزان دخالت‌هاي دولت به حدي است كه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي وابسته با كنار گذاشتن يا حذف تشكل‌هاي مدني عملا اختيار امور را در اختيار گرفته‌اند. اولين نشانه‌هاي دخالت دولت كنار گذاشتن شوراي اسلامي كار به عنوان نماينده كارگران از نشست‌هاي سه جانبه (دولت، كارگر و كارفرما) بود. وزارت كار به عنوان طراح اصلي كنار گذاشتن اين شورا به جاي آن كه نماينده انتخابي نهادهاي صنفي كارگران را به جلسات دعوت كند، اقدام به انتخاب نماينده براساس معيارهاي مورد نظر خود كرد. اين درحالي است كه ايران عضو سازمان بين‌المللي كار (ILO) است و بايد براساس مقاوله‌نامه‌هاي اين سازمان اجازه دهد كارگران سنديكاي مستقل تشكيل دهند. اما در 14 ماه گذشته نه تنها چنين اجازه‌اي به آنان داده نشده، بلكه محدوديت‌هايي براي تشكل‌هايي كه منتسب به گروه‌هاي كارگري بوده‌اند اعمال شده است. دومين دخالت دولت ايران را مي‌توان در عملكرد سازمان تربيت بدني جست‌وجو كرد. فدراسيون‌هاي ورزشي گرچه از نظر سازماني زير نظر سازمان تربيت بدني فعاليت مي‌كنند اما براساس اساسنامه بايد هيات رييسه هر فدراسيون در مجمع عمومي آن انتخاب شود.
در اين ارتباط رييس كانون عالي كارفرمايان هشدار داد: در صورتي كه نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي از سوي وزير انتخاب شوند امكان دارد از حضور هيات نمايندگان ايران در كنفرانس عمومي بين‌المللي كار جلوگيري شود.