ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی شیرین عبادی در فرانسه

تروریسم ریشه در بی عدالتی دارد

اسلام نباید سپر ظلم و استبداد شود

 
 
 
 
 

شيرين عبادي برنده جايزه نوبل سال 2003 که اخیرا نشان لژيون دونور- عالي‌ترين نشان نظامي و غيرنظامي فرانسه- را از رئيس جمهور فرانسه دريافت كرد، در مدرسه عالي بازرگاني "سرژی" در حومه شمالی پاريس طی سخنانی گفت.

بعد از فروپاشي شوروی اسلام را تبدیل به دشمن شماره يک غرب، بويژه آمريکا و جانشین شوروی در جنگ سرد کردند. این درحالی است که در جريان جنگ سرد بهترين دوستان و متحدين آمريکا کشورهاي اسلامي بودند. در اين دوران اساسا چنین بحثی مطرح نبود که اسلام با حقوق بشر سازگار است يا نه. در آن دوران، گروه‌های تندروی اسلامی مانند طالبان که مخالف گسترش حوزه نفوذ شوروي بودند، دوست غرب، بويژه آمريکا بودند و مورد حمايت مالي و حتي تسليحاتي آن. در اين دوران زناني که حجاب داشتند در اروپا و آمريکا منزلتي برابر با يک راهبه مسيحي پیدا کرده بودند. اما با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، همه چيز دگرگون شد. کساني که منافع خودشان را در جنگ افروزی جست‌وجو مي‌کنند بحث تقابل و برخورد بين فرهنگ اسلام و غرب را مطرح کردند. اين عده اقدامات تروريستی گروه‌های افراطی اسلام‌گرا را شاهدي بر مدعاي خودشان ذکر کردند.

امروزه بسياري از حکومت‌ها پشت سپر اسلام پنهان گرفته اند و ظلم خود را با استناد به برداشتي غلط از دين توجيه مي‌کنند. تاريخ، سرشار از ظلم کليسا در قرون وسطي است که آنها هم مدعي اجراي احکام مسيح بودند. راه حل منطقي براي جلوگيري از اين سوءاستفاده آن است که با تاباندن نور علم بر سپرهايي که مورد سوء استفاده قرار مي گيرد آن را روشن کنيم  و آن را تبديل به شيشه کنيم تا افکاري که پشت آن پنهان شده را به جهانيان نشان بدهيم .

کسانی که اسلام را با تروريسم هم‌رديف معرفي می نمايند مي‌خواهند با اثبات نظريه برخورد تمدن‌ها جنگ‌هاي خاورميانه را توجيه کنند.

مسلمانان، مسيحيان و يهوديان در خاورميانه سال‌ها با همديگر همزيستي و معاشرت داشته‌اند. در شرق آسيا مسلمانان با پيروان اديان بودا، هندو و کنفوسيوس در ارتباط نزديکي بوده‌اند. مي‌توان با پيروان هر دين و آييني به‌سر برد و به عقايد ديگران احترام گذاشت. دموکراسي و حقوق بشر نياز مشترک همه فرهنگ‌ها و جوامع بشري است.

بي‌عدالتي و فقر مفرط باعث عصيان مي‌شود و گاهي هم انسان دست به خشونت و ترور مي‌زند. هفتاد درصد ثروت جهان در دست يک درصد مردم دنياست. بيش از هفتاد و پنج درصد مردم جهان با روزي کمتر از يک دلار زندگي مي‌کنند. با این بي‌عدالتي در سطح ملي و بين‌المللي مبارزه کنيم، تا شاهد کاهش خشونت و تروريسم باشیم. و گرنه با کنترل نامه و ايميل و تلفن شهروندان يا بد رفتاري و اخراج مهاجران يا تحقير اقوام و نژادهاي غير اروپايي خشونت و ترور کاهش پيدا نمي‌کند.

همان‌طور که حکومت‌هاي اسلامي حق ندارند از نام اسلام سوءاستفاده کنند، ممالک غربي هم حق ندارند از نام دموکراسي و حقوق بشر سوءاستفاده کنند و آن را مجوز حمله به يک کشوري بنمايند. دموکراسي کالا نيست که بشود آن را به يک کشور صادر کرد، دموکراسي هديه نيست که بشود آن را پيشکش ملتي نمود، دموکراسي را با بمب‌هاي خوشه‌اي نمي‌توان بر سر مردم ريخت. هر عمل خشني واکنش خشن‌تري به دنبال دارد.