ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

یادداشت های شهرشلوغ

خطر تعلیق عضویت ایران

در فدراسیون جهانی فوتبال

 
 
 
 

در اخبار کانال 6 دیروز گفته شد که  فوتبال ایران یک هفته وقت دارد تا اساس نامه خود را مطابق با اساسنامه فیفا تنظیم کند. درغیر اینصورت عضویت فوتبال ایران در فیفا به حال تعلیق درخواهد آمد. مطابق این اساسنامه مسئولین دولتی حق دخالت درامور مربوط به فوتبال را ندارند و ضمنا مسئولین قبلی فوتبال که توسط رئیس جدید سازمان تربیت بدنی برکنار شده اند باید به سرکار خود بازگردند.

بدنبال طرح این خواسته فیفا "دادکان" رئیس پیشین فدراسیون فوتبال گفت که او دیگر با فوتبال ایران وداع کرده است زیرا فیفا فعلا مسئولین قبلی را به رسمیت می شناسد.

بدنبال این خواست فیفا و اظهارات "دادکان" که گفته می شود برخی مناسبات امنیتی و نظامی با سپاه پاسداران دارد، یک نماینده مجلس هفتم از فراکسیون یکصد نفره سپاه در مجلس گفت:

رد پای صهیونیستها در این موضوع دیده میشود. آنها منتظر هستند تا مهلت تمام شود و فوتبال ایران تعلیق شود و از الان هم حکمش را داده اند. من به رئیس جمهور هم گفتم این موضوع را بررسی کنند. ما مجبور هستیم اساسنامه فیفا را بپذیریم.