ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ماهواره ترکيه

در خدمت امریکا، علیه ایران

 
 
 
 
 

روزنامه "صباح" (چاپ ترکيه) خبر داد که سازمان سیای آمریکا به کمک يک ماهواره متعلق به  ترکیه که توسط شرکتی پوشش دهنده به اجاره درآمده بود، بر ایران نظارت داشته است.

طبق اطلاعات منتشر شده در این روزنامه به نقل از منابع موثق، جاسوسان آمریکایی از شبکه ماهواره ای ترکیه برای کنترل ای میل و  وسایل مختلف ارتباطی در ایران استفاده و همچنین موانع الکترونی ایجاد کرده و از طریق پخش برنامه هایی ویژه ،عملیات روانی انجام داده اند. در اين گزارش،اشاره اي به مدت زماني اين عمليات سازمان سيا نشده است.

روزنامه صباح همچنين نوشت:حکومت ایران ،پیش از همه، استفاده سازمان سيا از  ماهواره مزبور را کشف کردواز طریق کانال های دیپلماسی، یادداشت اعتراضی به آنکارا ارسال نمود و خواستار متوقف نمودن فوری اين عملیات سری آمریکا شد. پس از اعتراض تهران،ا به دستور شخصی "عبدالله گل" معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکیه، این شبکه بسته شد و بررسی کدهای امنیتی تمامی ماهواره ها از لحاظ مورد استفاده قرار گرفتن آنها توسط سازمان سیا آغاز شد.