ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

گزارشی از فضای امنیتی

در دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی از آغاز سال تحصیلی جدید فضای به شدت امنیتی ای را تجربه می کند. پس از برکناری فضاحت بار رئیس حراست پیشین که فساد اخلاقی اش یک آبرو ریزی بزرگ برای دانشگاه به بار آورد و روی کار آمدن رئیس حراست جدید با نظارت مستقیم رئیس دانشگاه کنترل شدیدی بر نوع پوشش و رفتار دانشجویان اعمال می شود. این مسئله به گونه ایست که شخص رئیس دانشگاه در مواقع بیکاری به همراه افراد حراست در صحن دانشگاه می گردد و دانشجویانی که از نظرش مشکل دار باشند برای توبیخ به حراست برده می شوند. این کنترل توسط افراد بی سیم به دست حراست که دائما در حال گردش در محوطه دانشگاه اند به صورت شدید تری اعمال می شود.

همچنین دانشجویان بسیاری به خاطر مسائل سیاسی به حراست احضار شده اند و تعدادی نیز توسط  وزارت اطلاعات بازجوئی شده اند و همگی به شدت تهدید شده اند، تا چیزی از احضارشان به کسی نگویند. دانشجویانی نیز که به خاطر مسائل صنفی اعتراض داشته اند بلافاصله به کمیته انضباطی احضار شده اند. به گونه ای که پس از اعتراضاتی که در طول ماه گذشته در خوابگاه های سروستان سلامت و طرشت صورت گرفته، بیش از 20 نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شده اند و همگی تهدید شده اند که اگر یک بار دیگر نسبت به مسائل صنفی اعتراض کنند به صورت غیابی حکم دو ترم تعلیق برای آنها صادر خواهد شد. این برخورد شدید دانشگاه با اعتراضات صنفی به خاطر مشکلات بی شمار دانشجویان  و ضعیت اسف بار و غیر قابل تحمل دانشجویان (به خصوص دانشجویان خوابگاهی) است چرا که مسئولین دانشگاه بیم دارند که این اعتراضات دامنه دار تر شود و دانشجویان بیشتری وارد اعتراضات صنفی شوند. اعتراضاتی که مرتبا در خوابگاه های مختلف سر برمی آورد و تبدیل به معضلی برای دانشگاه شده است.

وضعیت فرهنگی وسیاسی دانشگاه علامه نیز بشدت بحرانی است. دانشگاه به صورت نا محسوسی در صدد پاکسازی انجمن های علمی کانون های فرهنگی و شورای صنفی است تا با جایگزین کردن نیروهای خود با منتخب دانشجویان تشکل های مطیعی در سطح دانشگاه ایجاد کند. پیرامون انجمن اسلامی نیز شایعات بسیاری در جریان است. اما آنچه که مسلم است این است که دانشگاه با دستور نهادهای خارج از دانشگاه در تلاش است تا انجمن اسلامی را غیر قانونی اعلام کرده و با تشکیل انجمن بسیجی فاتحه انجمن اسلامی را بخواند. از زبان یکی از مسئولین دانشگاه شنیده شده است که وزارت علوم در تلاش است به هر نحو ممکن انجمن دانشگاه علامه را به عنوان  آخرین ضلع مثلث انجمن های مشکل دار(پس از دانشگاه های تهران و امیر کبیر) تعطیل کند. همچنین به گوش می رسد که برای تعدادی از مسئولین انجمن اسلامی پرونده سازی شده است تا پس از تعطیل شدن انجمن این دانشجویان محاکمه شوند.