ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

مصاحبه دبیرکل موتلفه درمشهد

گردش بزرگ

در سیاست های موتلفه اسلامی

 

دبير كل حزب موتلفه اسلامي که برای یک همایش حزبی به مشهد سفر کرده بود، در پایان این همایش و دیدارهائی که با آیت الله واعظ طبسی تولیت آستانقدس و دیگر روحانیون مقیم مشهد داشت، در یک مصاحبه خبری نقطه نظراتی را متفاوت با مواضعی که موتلفه در 27 سال گذشته داشت مطرح کرد. محمدنبی حبیبی که در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان رئیس هیات نظارت بر انتخابات در تهران بود و این خود نشان دهنده نزدیکی او به روحانیون عضو شورای نگهبان است، دراین مصاحبه گفت:

امکان ندارد كشور با يک سليقه محدود از طرف يک جناح اداره شود. حزب موتلفه اسلامي از آمدن تمام تشکل هاي دوم خردادي به صحنه‌ رقابت استقبال مي‌کند و معتقد است .نمي‌شود انتظار داشت همه تشکل هاي سياسي به يک صورت فکر کنند.

نظام و دولت بايد ياري و سعي کنند احزاب قوي وجود داشته باشند، به طوري که يک حزب بتواند ادعا کند به تنهايي مي‌تواند قوه مقننه و مجريه را اداره کند، .امروز چون احزاب مقتدري وجود ندارند تا عملکردشان را در معرض قضاوت مردم قرار دهند، هر اتفاق سوئي متوجه اصل نظام است.

این نقطه نظرات، می تواند ناشی از بیم سلطه حزب پادگانی متمایل به مصباح یزدی و احمدی نژاد و کنار زده شدن موتلفه اسلامی از حاکمیت باشد. بویژه آنکه طیف حجیته و مصباح یزدی در لیست خود برای مجلس خبرگان واعظ طبسی و هاشمی رفسنجانی را کاندیدا معرفی نکرده اند و روحانیون وابسته به مصباح یزدی در مشهد یک شاخه مستقل از تولیت آستانقدس را سازمان داده اند که قصد کشیدن آجر حکومتی از زیر پای واعظ طبسی را دارد. مصاحبه دبیرکل موتلفه اسلامی، آشکارترین اظهار نظری است که تاکنون شکاف بزرگ میان طیف راست را آشکار کرده است. ورود به عرصه رقابت های اقتصادی از سوی سرداران حامی دولت احمدی نژاد و بویژه تاسیس صندوق مهرالرضا که در رقابت با "کمیته امداد" برپا شده تا شاخ موتلفه در حاکمیت را بشکند، ریشه های این اختلاف و جدائی و ترس و انشقاق است!