ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

 

مصاحبه وزیرخارجه امریکا

سیاست امریکا درعراق تغییر نمی کند!

 

روزنامه چپ گرای "یونگه ولت" چاپ آلمان به نقل از خبرگزاری فرانسه نخستین واکنش های وزیرخارجه امریکا "رایس" و "بوش" را درارتباط با نتیجه انتخابات کنگره و سنای امریکا و تاثیر آن روی جنگ عراق را منتشر کرد. بموجب این گزارش، وزیر خارجه امریکا در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: نتیجه این انتخابات، به معنای آن نیست که ما سیاست کلی خود را نسبت به عراق عوض می کنیم. امریکا باید به اهداف خود در عراق دست یابد.

رایس روی حل موفقیت آمیز و نه مسالمت آمیز مسئله عراق تاکید کرده و گفت که این موفقیت تضمینی است برای امنیت امریکا.

یونگه ولت همچنین از قول بوش و بعنوان واکنش او در برابر نتیجه انتخابات اخیر امریکا نوشت: "ما به سیاست نوینی در ارتباط با عراق نیازمندیم. "

درحالیکه درامریکا بی وقفه از سیاست نوین سخن گفته می شود، هیچ مقام رسمی تاکنون نگفته است این سیاست نوین چیست و رابطه آن با موفقیت امریکا درعراق کدام است؟