ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  جمعبندی فرمانده سپاه از آخرين مانور جنگی
مين ريزی و حمله به جزاير
و سواحل خليج فارس تمرين شد


 
 
 
 
 

رحيم صفوی فرمانده كل سپاه، درآن روز مانور اخير سپاه، جمعبندی زير را از اين مانور ارائه داد:

 

در مانور اخير، عمليات حمله هوايی با عمق حدود 1400 كيلومتر از مركزيت سپاه به وسيله يگانهای هلی برن و هوابرد به جزاير و سواحل خليج فارس بود، به نمايش گذاشته شد. (ترجمه فارسی و عادی آن می شود، حمله هوائی به جزاير و سواحل خليج فارس تمرين شد.)

1800 تيم عملياتی به مواضع دشمن فرضی نفوذ کردند و پس از عمليات چريكی به پايگاه اصلی بازگشتند.

هيچ تانكی در مقابل موشك های ضد زره سپاه و بالگردها و نفرات مجهز به جليقه ضد گلوله در امان نخواهد بود.

تمرين جنگ مين در دريا، به صورت مين ريزی وسيع و در حجم گسترده به وسيله راكت‌های پرتاب كننده و صدها فروند قايق رزمی انجام شد. همچنين، محاصره و انهدام شناورهای دشمن فرضی با شناورهای تندروی سپاه و شليك موشك‌های جديد ساحل به دريا با برد 170 كيلومتر هدايت شونده نيز تمرين شد. عمليات دفاع از كوی و برزن، جنگ شهری در مقابل يگانهای متجاوز، تمرين عمليات امداد و نجات نيز تمرين شد.

گزارش رحيم صفوی سراسر نظامی و فنی و با استفاده از لغات و اصطلاحاتی بود که بی ترديد برای مردم و حتی ما که بارها آنها را سبک و سنگين کرديم قابل فهم درک نيست، مگر همان گزارشی که ما از آن استخراج کرده و در بالا آورديم. ارتشبد آريانا در ارتش شاه يک فرهنگ لغات و اصطلاحات خاص نظامی با رويکرد آريائی درست کرده بود که بعدها ارتشبد مين باشيان هم در به کار گيری اين فرهنگ خيلی کوشش کرد. در واقع زبانی که نظامی ها بفهمند، مردم نفهميدند هم نفهميدند. ظاهرا در سپاه پاسداران دراين سالهای گذشته که از زير هر نورافکنی بيرون بوده است، يک فرهنگ سپاهی تدوين و ابلاغ شده، زيرا همه فرماندهانی که در هفته های اخير و به بهانه حمله نظامی امريکا و يا مانور مقابله با اين حمله سخنرانی کرده و يا مصاحبه کرده اند، از لغاتی مشابه استفاده کرده اند. ما برای قابل درک شدن مصاحبه رحيم صفوی آن لغات و اصطلاحات را ترجمه به لغات معمولی کرديم. شايد بد نباشد کسانی که حال و حوصله و يا آشنائی بيشتری به اين نوع امور دارند شماری از اين لغات و اصطلاحات را از مصاحبه های فرماندهان سپاه استخراج کرده و يکجا دراختيار ما بگذارند تا منتشر کنيم.