ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گرانی و تورم
روز به روز، بدتر از ديروز
 
 
 
 

 

افزايش قيمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در مهرماه 85 به نسبت به شهريور ماه  5/1 درصد اعلام شد.

مديركل آمار‌های اقتصادی بانك مركزی نيز نرخ تورم در شهريور گذشته را به نسبت مرداد ماه 1/2 درصد افزايش اعلام داشت.

تورم در دوازده ماهه منتهی به مهرماه سال جاری، نسبت به دوازده ماهه منتهی به مهرماه سال گذشته به 2/11 درصد رسيده است.