ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تعريف خيال گونه رهبر، از دولت احمدی نژاد  
 
 
 

 

رهبر جمهوری اسلامی که روز گذشته به گرمسار سفر کرده بود، در طی سخنانی در دفاع از دولت احمدی نژاد گفت:

" رئيس جمهوردارای شيوه و منش مردمی، با ايمان، ساده ‌زيست، دلسوز، خستگی ناپذير، شجاع و دارای اعتماد به نفس در وسط ميدان کار و تلاش و صاحب ابتکار عمل در مسايل داخلی و بين ‌المللی است. وضعيت کشور نيز به لحاظ  شاخص های مختلف اقتصادی و اجتماعی در يکی از بهترين شرايط ها قرار دارد. منتقدين دولت با استفاده از روش های تبليغاتی سعی در زير سوال بردن اقدامات دولت و بزرگ نمايی برخی عيوب کوچک را دارند. آمريکايی ها چند سال پيش ادعا كرده بودند در ايران عده ‌ای منتظر اشاره هستند تا نظام را متزلزل كنند، اما امروز حقيقت برای دشمنان ملت ايران آشكار شده که نمی ‌توانند بر اين كشور سلطه پيدا كنند. من سال ها قبل در خصوص نقش دست های بيگانه در مديريت فرهنگی کشور و رسانه‌ها و تبليغات هشدار دادم اما برخی منکر آن شدند ولی سرانجام همه آن را تصديق کردند.

نفی اين سخنان خواب و خيال گونه رهبر نياز به تلاش چندانی ندارد. همه مردم امروز می بينند و ميدانند و حتی می گويند. حتی به استناد اخباری که در همين شماره پيک نت ميخوانيد.