ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نگاهی کوتاه به سخنان وزير کشور
سرکوب های انتظامی
کارنامه درخشان وزارت کشور

 
 
 
 
 

وزير كشور، طی سخنانی که در مراسم يک توديع و معارفه در وزارت کشور ايراد کرد پس از ستايش از تدارک انتخابات آينده خبرگان و شوراها، درباره مسائل فرهنگی و امنيتی و انتظامی هم نکاتی را طرح کرد. از جمله گفت: وزارت كشور در حوزه‌ی مسائل فرهنگی به دنبال رفتار آمرانه و تحكمی نيست.  طی يكسال اخير ضريب امنيتی نسبت به سنوات گذشته كه شاهد كاهش آن بوديم، افزايش داشته و اين سند موفقيت وزارتخانه‌ کشوراست!

نقش سرکوبگرانه و تشديد شده نيروهای انتظامی در يکسال گذشته در سراسرکشور- حتی آتش گشودن به روی کارگران بيکار شده و گرسنه و بی حقوق- که سردار ذوالقدر رهبری آن را برعهده دارد ظاهرا همان سند موفقيتی است که پورمحمدی به آن اشاره می کند. اين که وزارت کشور در حوزه فرهنگی چه نقشی دارد و رابطه آن با وزارت کشور چيست، معلوم نيست، اما رکود چاپ و انتشار کتاب و متوقف شدن مجوز انتشار به کتاب ها و يا لغو کنسرت های موسيقی و ترويج مداحی ظاهرا بايد مربوط به حوزه فرهنگ باشد.